Ett stöd för nytänkandet

LMK‑stiftelsen stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad områden, främst vid Lunds universitet. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men ger också bidrag till konstnärliga och socialt inriktade projekt.

Läs mer

Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.

Läs mer
 • Att förstå nanokatalys

  Avgörande för att möta några av framtidens stora utmaningar.

  Läs mer
 • LMK-stiftelsens Medicinpris 2016

  Kari Nielsen vill minska dödligheten i malignt melanom.

  Läs mer
 • LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden

  Ett årligt forum för unga lovande forskare.

  Läs mer