Ett stöd för nytänkandet

LMK‑stiftelsen stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad områden, främst vid Lunds universitet. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men ger också bidrag till konstnärliga och socialt inriktade projekt.

Läs mer

Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.

Läs mer
 • LMK-stiftelsens Medicinpris 2017

  Christians Sturessons arbete bidrar till att förbättra utsikterna för patienter med cancer i lever och gallvägar.

  Läs mer
 • Att förstå nanokatalys

  Avgörande för att möta några av framtidens stora utmaningar.

  Läs mer
 • LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden

  Ett årligt forum för unga lovande forskare.

  Läs mer
 • Studier av Spetsbergen

  Automatiserad fältstation för vetenskapliga studier

  Läs mer
 • Dinosaurie­kognition

  Vad rörde sig i huvudet på några av naturhistoriens mest fascinerande djur?

  Läs mer