Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi stödjer därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - många innovativa projekt som samlar forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga projekt.

Naturvetenskap

Stiftelsen stödjer projektet Hållbar miljö i Hanöbukten och södra Östersjön. Östersjön är hårt drabbat av allvarliga miljöproblem och är idag ett av världens mest förorenade hav, karaktäriserat av döda bottnar, störda ekosystem och algblomningar. För att öka förståelsen för orsakssamband anser forskarna i projektet att det krävs ett tvärvetenskapligt helhetsgrepp. En djupare förståelse är en förutsättning för hållbara lösningar och ett friskare hav.
Ett annat gränsöverskridande projekt vi stödjer är Exploration of cell surface and extracellular carbohydrates for use in therapy. Här försöker forskare knutna till medicinska fakulteten, kemiska institutionen och MAX IV öka förståelsen för hur celler syntetiserar viktiga cellytekolhydrater. Kunskapen kan leda till möjligheter att styra biosyntesen och på sikt möjliggöra behandling av svåra sjukdomar.

 

Medicin

LMK-stiftelsen stödjer sedan flera år CanFaster – ett doktorandprogram som spänner över tre olika fakulteter och fokuserar på att integrera sjukvård och industri med den akademiska doktorandutbildningen inom cancerområdet. Inom ramen för programmet erbjuds deltagarna utbildning inom det specifika forskningsområdet med kurser och seminarier som syftar till att ge en bred utbildning med de kliniska problemen i fokus.
I oktober 2021 delade LMK-stiftelsen för sjätte året i rad ut sitt Medicinpris. Priset på 1 miljon kronor gick till två forskare som båda arbetar innovativt och disciplinöverskridande med framtidens bilddiagnostik. Fokus för de båda forskarna, Sophia Zackrisson och Pia Maly Sundgren, är bröstcancerscreening respektive behandling av hjärntumörer.

 

Humaniora

Sedan 2017 tillhör stiftelsen  Humanistlaboratoriets sponsorer. Här stödjer vi bland annat vidareutvecklingen av “Det digitala klassrummet”, där elevers läs- och skrivaktiviteter och samarbetsmönster kan studeras, samt utvecklingen av ett nytt användargränssnitt till labbets faciliteter.
I projektet Virtuell forskningsplattform studeras hur elevers uppmärksamhet och förståelse påverkas av ögonkontakt med läraren. Kognitionsforskarna använder sig av Virtual Reality och ögonrörelsemätning (eye-tracking). Deltagarna får med hjälp av ett VR-headset ta del av en demonstration som ges av en virtuell lärare. Kunskap om hur lärarens blickbeteende påverkar elever ger underlag för utformning av undervisning och placering i undervisningssalar. Forskarna lär sig även mer om hur blickbeteende kan användas i fjärrundervisning.

Teologi

LMK‑stiftelsen stödjer sedan flera år interdisciplinär utbildning och forskning i judaistik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. ”Satsningen på judaistik kan ses som ett uttryck för den samhällsrelevans och till och med samhällsförändrande potential som ryms inom humanistiska ämnen” säger Alexander Maurits, prefekt CTR.

Konst

Med start 2018 stödjer LMK-stiftelsen ett internationellt residensprogram för konstnärer på Skissernas Museum. Residensprogrammet går ut på att periodvis välkomna en etablerad,  internationell konstnär i anslutning till museet och dess samlingar. Denne arbetar, ställer ut och bjuder in till samtal om sin konst. Konstnären får samtidigt ta del av den tvärvetenskapliga miljö som Lunds universitet utgör.

Pufendorfinstitutet och Idéforum Björkliden

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Här får forskare möjlighet att arbeta med problemlösning över ämnes- och fakultetsgränserna. Stiftelsen stödjer institutet genom bidrag till gästforskarverksamheten.
Inom ramen för samarbetet med Pufendorfinstitutet genomför vi dessutom årligen LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden. Sedan 2009 samlas årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flera fakulteter vid Lunds universitet till detta idéforum. I Björkliden hålls workshops med fokus på unga forskares karriärvägar relaterat till tvärvetenskaplig forskning.

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens styrelseledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.