Start Vårt bidrag

Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi stödjer därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - många innovativa projekt som samlar forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga projekt.

Naturvetenskap

I det stora, flervetenskapliga projektet Lab-on a-chip arbetar forskare från flera olika discipliner; matematik, biologi, kemi, teknologi och medicin. Forskarnas mål är att förstå mer av den komplexa mekanismen bakom hur varje enskild cell fungerar. Konkret arbetar man med att utveckla ett mikrochip som kan hantera vätskevolymer i storleken av en cell, så kallad nanofluidik. Stiftelsen bidrar här med en LMK Postdok vilken även är fallet i ett projekt vid LINXS – Lund Instituted of advanced Neutron and X-ray Science. LINXS är en länk mellan de stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV å ena sidan och svenska och internationella forskare å den andra. Syftet med institutet är att fullt ut kunna dra nytta av de stora forskningsanläggningarna och skapa starka forskningsnätverk.

Medicin

Stiftelsen stödjer sedan ett par år den stora satsningen på MoRe-Lab, Movement & Reality Lab, vilket är en experimentell hälsovetenskaplig testmiljö och forskningsinfrastruktur inrymd i Forum Medicum. MoRe-Lab ska användas för att studera dynamiken mellan fysisk funktion, beteende, kognition, känslor och olika miljöer.

LMK-stiftelsens årliga Medicinpris gick i oktober 2023 till Iben Lundgaard, docent vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Iben Lundgaard belönas för sin banbrytande forskning om hjärnans glymfatiska system. Ur motiveringen: ”Genom avancerade tvärvetenskapliga modeller har hon ökat förståelsen för hur hjärnan eliminerar skadliga ämnen och metaboliter. Hennes arbete öppnar nya möjligheter för behandling av neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och ger oss en djupare insikt i sömnens betydelse.”

Humaniora

Sedan 2017 tillhör stiftelsen  Humanistlaboratoriets sponsorer. Här stödjer vi bland annat vidareutvecklingen av Det digitala klassrummet, där elevers läs- och skrivaktiviteter och samarbetsmönster kan studeras, samt utvecklingen av ett nytt användargränssnitt till labbets faciliteter.
Ett annat stort engagemang har stiftelsen för den stora utgrävningen och utforskandet av järnåldersbosättningen Uppåkra utanför Lund. Tack vare Uppåkras position som Skandinaviens enda bosättning med lämningar från hela järnåldern har forskarna här en unik möjlighet att studera processerna i samhällsbygget under 1000 år. Forskarna kommer att genomlysa bosättningen ur olika perspektiv, stiftelsen stödjer initialt delprojektet Hallen på Höjden. I projektet ska forskarna studera hur människorna använt sig av hallen och vilka handlingar de utfört där.

Teologi

LMK‑stiftelsen stödjer sedan flera år interdisciplinär utbildning och forskning i judaistik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. ”Satsningen på judaistik kan ses som ett uttryck för den samhällsrelevans och till och med samhällsförändrande potential som ryms inom humanistiska ämnen” säger Alexander Maurits, prefekt CTR. Under 2023-2024 stödjer stiftelsen projektet Ljus i teologi och gestaltning – om ett samtida konstglasfönster i ett medeltida kyrkorum. Detta tvärvetenskapliga projekt som förenar teologi och konst kretsar kring det nya konstglasfönster i Lunds domkyrka som invigdes i samband med firandet av domkyrkans 900-årsjubileum. Projektet kommer att resultera i ett bokverk med ett rikt bildmaterial som utgör en integrerad del av den vetenskapliga framställningen.

Konst

Sedan 2018 stödjer LMK-stiftelsen ett internationellt residensprogram för konstnärer på Skissernas Museum. Årligen arbetar internationellt etablerade konstnärer periodvis i anslutning till museet och får ta del av den tvärvetenskapliga miljö som Lunds universitet utgör. Från april till september 2022 fick museets besökare möta färgstarka och lekfulla verk av graffitikonstnären Finn Hallin, alias Finsta, en av Europas ledande urbana samtidskonstnärer.
Under 2022 och 2023 stödjer stiftelsen en konsertserie som Lunds Kammarsolister genomför på Skissernas Museum. LuKaS skapar konserter och genomför tvärdisciplinära musikprojekt med hög konstnärlig kvalitet och förnyelse som målsättning.

Pufendorfinstitutet och Idéforum

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Här får forskare möjlighet att arbeta med problemlösning över ämnes- och fakultetsgränserna. Stiftelsen stödjer institutet genom bidrag till gästforskarverksamheten.
Inom ramen för samarbetet med Pufendorfinstitutet genomför vi dessutom årligen LMK-stiftelsens Idéforum. Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till ett uppskattat idéforum. Åren 2009-2019 hölls dessa möten i Björkliden i norra Lappland. Från 2021 hålls mötet närmare Lund och 2023 års upplaga hölls i Örum på Österlen. Dagarna innehåller utbyten av erfarenheter och idéer med fokus på yngre forskare och gränsöverskridande forskning vid Lunds universitet.

”Det vi väljer att stödja ska våra hjärtan bulta för.”

— Therese Karlsson

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens styrelseledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.