Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi har därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - under åren stöttat många innovativa projekt som samlat forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga och sociala projekt.

Naturvetenskap

LMK-stiftelsen stödjer under 2018 och 2019 projektet Nanoteknologi för framtidens ljuskällor som initierats av forskare vid NanoLund, Lunds universitet. LMK-stiftelsen stöd går specifikt till ett projekt där målet är att utveckla belysningssystem som kan anpassas till människans behov i olika situationer.
Stiftelsen följer också sedan många år med stort intresse utvecklingen inom området solenergi och kommer under 2019 och 2020 att fortsatt stödja den framgångsrika solenergiforskningen vid Lunds universitet.

 

Medicin

LMK-stiftelsen går under 2019 in med medel för att finansiera utrustning för avancerad mikroskopi vid Lund University Bioimaging Center (LBIC). Light Sheet Fluorescence Microscopy är en snabb och ljuskänslig 3D-visualiseringsteknik som möjliggör avbildning av relativt stora biologiska prover.
I oktober 2018 delade stiftelsen ut sitt tredje medicinpris. I fokus stod forskning kring situationen för närstående till cancersjuka. ”Patientens och familjens röster – hur påverkas vi av cancersjukdom?”. 2018 års pris delades mellan forskarna Anne Wennick och Marlene Malmström.

 

Humaniora och teologi

Stiftelsen kommer under åren 2017-2020 vara med och finansiera ett i sann mening tvärvetenskapligt projekt om konst och religion Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället. I projektet medverkar företrädare för konstvetenskap, religionsvetenskap samt Skissernas Museum.
Ett annat projekt initierat av Centrum för Teologi och Religionsvetenskap är Det ensamma barnet. Lärande och värdeförhandlingar i mottagandet av barn på flykt. Projektet har som mål att bidra till fördjupad kunskap om de ensamkommande barnens situation och betydelsen av samarbete mellan de som arbetar nära dem. Stiftelsen stödjer projektet under åren 2018-2021.

Konst

Vi delar under 2019 ut stipendier till både Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna i Malmö. Dessa högskolor tillhör den konstnärliga fakulteten i Malmö, vid Lunds universitet.

Särskilda verksamheter vid Lunds universitet

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. På Pufendorfinstitutet ges möjlighet för forskare att förenas i arbete med problem över ämnes- och fakultetsgränserna. Inom ramen för detta samarbete genomför vi dessutom årligen LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden.

Publika verksamheter vid Lunds universitet

Stiftelsen stödjer regelbundet projekt inom områden som ligger inom ramen för vårt förordnande. Till exempel kommer vi under åren 2018–2020 att stödja Skissernas Museum med medel för att inrätta en s.k. Artist-in-residence.

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens styrelseledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.