Start Vårt bidrag

Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi stödjer därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - många innovativa projekt som samlar forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga projekt.

Naturvetenskap

Institutet LINXS som skapades 2017 ska ses som en länk mellan de stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV å ena sidan och svenska och internationella forskare å den andra. Syftet med institutet är att fullt ut kunna dra nytta av de stora forskningsanläggningarna och skapa starka forskningsnätverk. Stiftelsen stödjer 2022-2024 en postdoktjänst som innehas av Daniel Sarabi. I ett projekt undersöker han och forskarkollegorna proteinet transtyretin. Detta transporteras i blodet och kan av olika orsaker klumpa ihop sig i långa kedjor. Mutationerna kan leda till exempelvis hjärtsvikt och forskarna försöker nu förstå vilka typer av mutationer som ökar eller minskar proteinets stabilitet. Målet är att på sikt skapa effektivare läkemedel som hindrar proteinet från att falla sönder. Parallellt med forskningen leder Daniel också institutets Young Researchers’ Initiative inom Life Science, för att främja unga forskare.

Medicin

Stiftelsen stödjer under 2023-2024 projektet Biokonstruerade mikromiljöer med en postdoktjänst som innehas av Arturo Ibáñez-Fonseca vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap. I projektet fokuserar forskarna på Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som är en progressiv, obotlig sjukdom som leder till försvårad andningsförmåga och stort lidande för patienten. Sjukdomen förvärras på grund av att bindväven som omger cellerna, den extracellulära matrixen, förstörs. Forskarna har här som mål att skapa en modifierad extracellulär matrix som kan stimulera cellerna att reparera den skadade lungvävnaden. Om detta lyckas kan man vara ett steg närmare en ny typ av behandling mot sjukdomen.
LMK-stiftelsens årliga Medicinpris gick i oktober 2023 till Iben Lundgaard, docent vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Iben Lundgaard belönas för sin banbrytande forskning om hjärnans glymfatiska system.

Humaniora

Sedan 2017 tillhör stiftelsen  Humanistlaboratoriets sponsorer. Här stödjer vi bland annat vidareutvecklingen av Det digitala klassrummet, där elevers läs- och skrivaktiviteter och samarbetsmönster kan studeras, samt utvecklingen av ett nytt användargränssnitt till labbets faciliteter.
Ett annat stort engagemang har stiftelsen i den stora utgrävningen och utforskandet av järnåldersbosättningen Uppåkra utanför Lund. Tack vare Uppåkras position som Skandinaviens enda bosättning med lämningar från hela järnåldern har forskarna här en unik möjlighet att studera processerna i samhällsbygget under 1000 år. Forskarna kommer att genomlysa bosättningen ur olika perspektiv, stiftelsen stödjer initialt delprojektet Hallen på Höjden. I projektet ska forskarna studera hur människorna använt sig av hallen och vilka handlingar de utfört där.

Teologi

Det politiska samtalet präglas i allt högre grad av fake news och konspirationsteorier. Många menar att när konspirationsteorier florerar i den offentliga debatten skadas en av hörnstenarna i liberal demokrati; nämligen möjligheten att föra dialog över ideologiska gränser. I projektet Bortom Sanning och lögner söker forskarna finna nya sätt att föra en kritisk politisk dialog genom att söka förstå hur politiska konspirationsteoretiker tänker, resonerar och argumenterar.
Under 2023-2024 stödjer stiftelsen projektet Ljus i teologi och gestaltning. Detta tvärvetenskapliga projekt som förenar teologi och konst kretsar kring det nya konstglasfönster i Lunds domkyrka som invigdes i samband med firandet av domkyrkans 900-årsjubileum. Projektet kommer att resultera i ett bokverk med ett rikt bildmaterial som utgör en integrerad del av den vetenskapliga framställningen.

Konst

LMK-stiftelsen stödjer sedan några år tillbaka olika projekt initierade av Lunds Kammarsolister. Orkestern har sedan starten 2016 etablerats som en av Sveriges mest spännande och nyskapande kammarmusik-ensembler. LuKaS drivs av professionellt verksamma musiker som tillsammans genomför tvärvetenskapliga musikprojekt med hög konstnärlig kvalitet och förnyelse som målsättning. Under åren 2023-2024 stödjer LMK-stiftelsen verksamheten som bland annat innefattar sex konserter i serien ”Lukas på Skissernas” på Skissernas museum i Lund. Konserterna präglas av intim och avslappnad atmosfär med en mindre kammarensemble. Utöver dessa planeras ytterligare tre konserter i lite större format.

Pufendorfinstitutet och Idéforum

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Här får forskare möjlighet att arbeta med problemlösning över ämnes- och fakultetsgränserna. Stiftelsen stödjer institutet genom bidrag till gästforskarverksamheten.
Inom ramen för samarbetet med Pufendorfinstitutet genomför vi dessutom årligen LMK-stiftelsens Idéforum. Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till ett uppskattat idéforum. Åren 2009-2019 hölls dessa möten i Björkliden i norra Lappland. Från 2021 hålls mötet närmare Lund och 2024 års upplaga hålls i Örum på Österlen. Dagarna innehåller utbyten av erfarenheter och idéer med fokus på yngre forskare och gränsöverskridande forskning vid Lunds universitet.

”Det vi väljer att stödja ska våra hjärtan bulta för.”

— Therese Karlsson

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens styrelseledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.