Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi har därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - under åren stöttat många innovativa projekt som samlat forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga och sociala projekt.

Naturvetenskap

Stiftelsen kommer under 2017 och 2018 att stödja projektet ”Att förstå nanokatalys” som initierats av en grupp forskare på Centrum för analys och syntes på Kemiska institutionen vid Lunds universitet etc.

 

Medicin

LMK‑stiftelsen delade i oktober 2016 för första gången ut sitt nyinstiftade medicinpris. Fokus för LMK‑stiftelsen medicinpris 2016 var ”Malignt Melanom – strategier för ökad överlevnad” och prisvinnare blev Kari Nielsen.

Humaniora och teologi

Vi kommer under 2017–2019 att stödja interdisciplinär utbildning och forskning i judaistik vid Lunds universitet. Satsningen, som sker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, innebär att man med stöd från LMK‑stiftelsen tillsätter ett halvtidslektorat.

Konst

Vi delar under kommande år ut stipendier till både Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna i Malmö. Dessa högskolor tillhör den konstnärliga fakulteten i Malmö, vid Lunds universitet.

Särskilda verksamheter vid Lunds universitet

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. På Pufendorfinstitutet ges möjlighet för forskare att förenas i arbete med problem över ämnes- och fakultetsgränserna och att arbeta med frågor som får bättre svar om man samarbetar. Inom ramen för detta samarbete genomför vi dessutom årligen LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden.

Publika verksamheter vid Lunds universitet

Stiftelsen stödjer regelbundet projekt inom områden som ligger inom ramen för vårt förordnande. T.ex. kommer vi under åren 2017–2019 att stödja Skissernas museum med medel för att inrätta en s.k. artist-in-residence. Vi kommer också att bidra till verksamheterna på Historiska museet och vid Botaniska trädgården i Lund.

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens ledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.