Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi har därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - under åren stöttat många innovativa projekt som samlat forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga och sociala projekt.

Naturvetenskap

LMK-stiftelsen stödjer under 2017 och 2018 projektet Att förstå nanokatalys som initierats av en grupp forskare på Centrum för analys och syntes på Kemiska institutionen vid Lunds universitet etc.
Stiftelsen följer sedan flera år med stort intresse utvecklingen inom området solenergi och kommer under 2017 och 2018 att stödja den framgångsrika solenergiforskningen vid Lunds universitet.

 

Medicin

LMK‑stiftelsen delade år 2016 för första gången ut sitt nyinstiftade medicinpris. Fokus för LMK‑stiftelsen medicinpris 2017 var ”Sjukdomar i mage och tarm – strategier för ökad överlevnad” och prisvinnare blev Christian Sturesson.

Humaniora och teologi

LMK-stiftelsen kommer under åren 2017-2020 vara med och finansiera ett spännande och i sann mening tvärvetenskapligt projekt om konst och religion: Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället. I projektet kommer företrädare för konstvetenskap, religionsvetenskap samt Skissernas Museum att medverka.

Konst

Vi delar under 2018 ut stipendier till både Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna i Malmö. Dessa högskolor tillhör den konstnärliga fakulteten i Malmö, vid Lunds universitet.

Särskilda verksamheter vid Lunds universitet

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. På Pufendorfinstitutet ges möjlighet för forskare att förenas i arbete med problem över ämnes- och fakultetsgränserna och att arbeta med frågor som får bättre svar om man samarbetar. Inom ramen för detta samarbete genomför vi dessutom årligen LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden.

Publika verksamheter vid Lunds universitet

Stiftelsen stödjer regelbundet projekt inom områden som ligger inom ramen för vårt förordnande. T. ex. kommer vi under åren 2018–2020 att stödja Skissernas Museum med medel för att inrätta en s.k. artist-in-residence. Vi kommer också att bidra till verksamheten vid Botaniska trädgården i Lund.

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens ledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.