2023–2024

Biokonstruerade mikromiljöer för aktivering av homeostatiska och regenerativa vägar

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv, obotlig sjukdom som leder till försvårad andningsförmåga och stort lidande för patienten. Sjukdomen förvärras på grund av att bindväven som omger cellerna, den extracellulära matrixen, förstörs. Detta leder till att cellerna får svårare att kommunicera med sin omgivning vilket minskar deras förmåga att reparera skador. Det vid KOL förlorade bindvävsstödet gör att det bildas emfysem eller fibros.

I detta projekt arbetar forskarna med att utveckla nya strategier för att ge de återstående friska cellerna i sjuka lungor en ny miljö. Forskarna har som mål att skapa en modifierad extracellulär matrix som kan stimulera cellerna att reparera den skadade lungvävnaden och därigenom återställa den normala andningsförmågan. Man strävar efter att uppnå detta genom att rekonstruera en lungbindväv som liknar den naturliga som finns i lungorna. Forskarna har lyckats skapa ett artificiellt lungmatrix och arbetar nu med att utvärdera effekten av detta på humana lungceller odlade i laboratoriet. I ett nästa steg planerar man att testa reparationsförmågan hos det terapeutiska systemet i en djurmodell för KOL. Om detta lyckas är man ett steg närmare en helt ny typ av behandling mot sjukdomen. Behandlingen kan i framtiden komma att ses som ett alternativ till lungtransplantation.

I projektet arbetar bland andra Arturo Ibáñez-Fonseca, postdoktor vid Medicinska fakulteten, avdelningen för Experimentell Medicinsk Vetenskap. Arturo har utsetts till LMK Postdok för åren 2023-2024.