Årligt återkommande

LMK-stiftelsens Idéforum

Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum. De första tio åren hölls dessa möten i Björkliden i norra Lappland. Från 2021 hålls mötet närmare Lund och 2024 års upplaga kommer att hållas i september i Örum på Österlen. Dagarna innehåller utbyten av erfarenheter och idéer med fokus på unga forskare och gränsöverskridande forskning vid Lunds universitet.

Att vistas i ett vidsträckt landskap med vacker natur ger deltagarna en gemensam upplevelse och har under åren givit upphov till många intressanta diskussioner om den gränsöverskridande forskningens förutsättningar och möjligheter. Vi fortsätter på samma sätt även om vandringar och utevistelser nu är flyttade till hedmarker och strandbackar på Österlen! Dessa möten, som ofta leder till nya spännande tankar, hjälper också till att skapa nya kontaktytor och band mellan forskarna och de fakulteter de är knutna till.

Arrangemanget genomförs under ledning av representanter för LMK‑stiftelsen och Lunds universitet.

Deltagare vid 2023 års Idéforum i Örum
Deltagare vid 2022 års Idéforum i Örum
Deltagare vid 2021 års Idéforum i Lund
Deltagare vid 2019 års Idéforum i Björkliden