LMK-stiftelsens Medicinpris 2023 går till Iben Lundgaard

Årets pristagare Iben Lundgaard är docent vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap och belönas för sin banbrytande forskning kring hjärnans glymfatiska system. Genom avancerade tvärvetenskapliga modeller har hon ökat förståelsen för hur hjärnan eliminerar skadliga ämnen och metaboliter. Hennes arbete öppnar nya möjligheter för behandling av neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och ger oss en djupare insikt i sömnens betydelse. Prissumman är 600 000 kr.

I filmen berättar Iben mer om sin forskning och sin syn på gränsöverskridande forskning.