Ett stöd för
nytänkandet

Vi är övertygade om att nyfikenhet, drivkraft och nya forskningssamarbeten kan bidra till en bättre framtid. Därför stödjer LMK-stiftelsen innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning med potential att göra verklig skillnad.

Våra projekt

Bortom sanning och lögner

Det politiska samtalet präglas i allt högre grad av ”alternativa fakta”, fake news och konspirationsteorier. Det finns en grundläggande konflikt rörande vad som kan anses som rationellt och legitimt.

Biokonstruerade mikromiljöer

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig sjukdom som leder till försvårad andningsförmåga och stort lidande. I detta projekt har forskarna som mål att skapa en modifierad extracellulär matrix som stimulerar cellerna att reparera lungvävnaden.

LMK-stiftelsens Medicinpris 2023

Årets pris går till Iben Lundgaard, docent vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

LMK-stiftelsens Idéforum

Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum. De första tio åren hölls dessa möten i Björkliden i norra Lappland.

Lekfull och innovativ kammarmusik med hög konstnärlig kvalitet

Lunds Kammarsolister, LuKaS, skapar konserter och genomför tvärdisciplinära musikprojekt med hög konstnärlig kvalitet och förnyelse som målsättning.

Ljus i teologi och gestaltning

År 2023 är det 900 år sedan det äldsta altaret i Lunds domkyrka invigdes. I år planeras därför en rad gudstjänster, konserter, visningar och seminarier för att högtidlighålla domkyrkan och dess historia.

Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

Institutet verkar för att stärka neutron- och synkrotronljusbaserad forskning, skapa nationella och internationella forskningsnätverk samt attrahera världsledande forskare.

Visa alla projekt

Gränsöverskridande samverkan

Sedan 2015 är Göran Bexell, Seniorprofessor och före detta rektor för Lunds universitet, styrelseordförande i LMK-stiftelsen. Läs mer om hans tankar kring varför gränsöverskridande forskning behövs och vad som krävs för att lyckas. Och vart stiftelsen främst riktar sitt stöd för att skapa förutsättningar för riktigt bra forskningsresultat.

Läs hela intervjun med Göran Bexell

En mångsidig visionär

LMK-stiftelsen initierades av entreprenören och företagsledaren Mikael Karlsson (1962–2005). Mikael var medgrundare, vd och senare styrelseordförande för företaget Axis. Hans aldrig sinande nyfikenhet och visionära synsätt har lagt grunden för vår verksamhet och guidar oss i arbetet med stiftelsen.

Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.