Ett stöd för
nytänkandet

Vi är övertygade om att nyfikenhet, drivkraft och nya forskningssamarbeten kan bidra till en bättre framtid. Därför stödjer LMK-stiftelsen innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning med potential att göra verklig skillnad.

Våra projekt

Ljus i teologi och gestaltning

År 2023 är det 900 år sedan det äldsta altaret i Lunds domkyrka invigdes. I år planeras därför en rad gudstjänster, konserter, visningar och seminarier för att högtidlighålla domkyrkan och dess historia.

Christianity & Nationalism

De senaste decennierna har kristen retorik, kristna symboler och narrativ kommit att användas alltmer av nationalistiska och populistiska rörelser i Europa och världen.

Teknik i hemmet

När en person åldras spelar hemmet och grannskapet en allt större roll. Detta gäller särskilt efter pensionen. I Sverige bor många äldre kvar hemma även vid hälsoproblem och behov av omvårdnad och service, och under pandemin förstärktes tendensen ytterligare.

Lekfull och innovativ kammarmusik med hög konstnärlig kvalitet

Lunds Kammarsolister, LuKaS, skapar konserter och genomför tvärdisciplinära musikprojekt med hög konstnärlig kvalitet och förnyelse som målsättning.

I den globala frontlinjen i för Lab-on-a-chip-tekniken

Detta projekt engagerar forskare från fler olika fält inom Lunds universitet och leds av Takehiko Kitamori, professor i Kemiteknik vid Universitetet i Tokyo.

LMK-stiftelsens Idéforum

Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum. De första tio åren hölls dessa möten i Björkliden i norra Lappland.

Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

Institutet verkar för att stärka neutron- och synkrotronljusbaserad forskning, skapa nationella och internationella forskningsnätverk samt attrahera världsledande forskare.

Visa alla projekt

En mångsidig visionär

LMK-stiftelsen initierades av entreprenören och företagsledaren Mikael Karlsson (1962–2005). Mikael var medgrundare, vd och senare styrelseordförande för företaget Axis. Hans aldrig sinande nyfikenhet och visionära synsätt har lagt grunden för vår verksamhet och guidar oss i arbetet med stiftelsen.

Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.