LINXS

Institutet verkar för att stärka neutron- och synkrotronljusbaserad forskning, skapa nationella och internationella forskningsnätverk samt attrahera världsledande forskare.

Lab-on-a-chip

Projektet syftar till att flytta gränserna för vad som hittills varit möjligt när det handlar om molekylär analys av innehållet i enskilda celler.

Möt Nicoló dell’Unto

Projektledare Artificiell Intelligens och landskapsanalys, Institutionen för Arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.


Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.

Läs mer
PDF LMK 2021