Vi minns Sture Forsén

Sture Forsén var en gränsöverskridande pionjär. Här vill vi uppmärksamma hans engagemang för LMK-stiftelsen. Sture Forsén levde mellan åren 1932–2023.

Christianity & Nationalism

På senare år har ett gränsöverskridande forskningsfält som undersöker hur kristendom och nationalism hänger samman vuxit fram. Centrum för teologi och religionsvetenskap och Institutionen för utbildningsvetenskap vid LU har startat en ny forskningsplattform inom detta fält.

LMK-stiftelsens Medicinpris 2022

Christine Rubertsson får priset för sin forskning om metoder att minska allvarliga förlossningsbristningar och för sin forskning om sambandet mellan bristningar och psykisk och fysisk ohälsa hos kvinnor.

Möt Giovanni Marinaro

LMK Postdok vid Avdelningen för Biomedicinsk teknik och i centrum för projektet "I den globala frontlinjen för lab-on-a-chip tekniken".

Teknik i hemmet – en väg till oberoende och välbefinnande för äldre

När en person åldras spelar hemmet och grannskapet en allt större roll. Detta gäller särskilt efter pensionen. I Sverige bor många äldre kvar hemma även vid hälsoproblem och behov av omvårdnad och service, och under pandemin förstärktes tendensen ytterligare.

Hallen på höjden

Nu sätter forskarna fokus på byggnaden som utgjorde centrum i Uppåkra.

LINXS

Institutet verkar för att stärka neutron- och synkrotronljusbaserad forskning, skapa nationella och internationella forskningsnätverk samt attrahera världsledande forskare.

Teknik i hemmet – en väg till oberoende och välbefinnande för äldre

När en person åldras spelar hemmet och grannskapet en allt större roll. Detta gäller särskilt efter pensionen. I Sverige bor många äldre kvar hemma även vid hälsoproblem och behov av omvårdnad och service, och under pandemin förstärktes tendensen ytterligare.

Hallen på höjden

Nu sätter forskarna fokus på byggnaden som utgjorde centrum i Uppåkra.

LINXS

Institutet verkar för att stärka neutron- och synkrotronljusbaserad forskning, skapa nationella och internationella forskningsnätverk samt attrahera världsledande forskare.


Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.

Läs mer
LMK-stiftelsen 2022