LMK-stiftelsens Medicinpris 2021

Sophia Zackrisson och Pia Maly Sundgren tilldelas priset för innovativt och disciplinöverskridande arbete med bilddiagnostik. Se film med Sophia och Pia.

CanFaster

Doktorandprogram om cancerforskning och entreprenörskap

Ett digitalt klassrum i världsklass

September 2021 - stort och viktigt erkännande för Humanistlaboratoriet


Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.

Läs mer
PDF LMK 2021