Ett stöd för nytänkandet

Vi är övertygade om att nyfikenhet, drivkraft och nya forskningssamarbeten bidrar till en bättre tillvaro på jorden. Därför stödjer LMK-stiftelsen nytänkande och gränsöverskridande forskning. Forskning som låter morgondagens lösningar växa fram just där, i mötet över ämnesgränserna.

Läs mer

 • LMK-stiftelsens Medicinpris 2019

  Läs mer
 • 10 års-jubileum för Idéforum Björkliden

  Läs mer
 • Genombrott i solenergiforskningen

  Järnmolekyl som kan sända ut järnbaserat ljus

  Läs mer
 • LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden

  Ett årligt forum för unga lovande forskare.

  Läs mer
 • Studier av Spetsbergen

  Automatiserad fältstation för vetenskapliga studier

  Läs mer
 • Dinosaurie­kognition

  Vad rörde sig i huvudet på några av naturhistoriens mest fascinerande djur?

  Läs mer

Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.

Läs mer