Hallen på höjden

Nu sätter forskarna fokus på byggnaden som utgjorde centrum i Uppåkra

LMK-stiftelsens Medicinpris 2021

Sophia Zackrisson och Pia Maly Sundgren tilldelas priset för innovativt och disciplinöverskridande arbete med bilddiagnostik. Se film med Sophia och Pia.

CanFaster

Doktorandprogram om cancerforskning och entreprenörskap


Vårt bidrag

Nya idéer och angreppssätt växer fram när forskare från olika ämnesområden möts och formulerar frågor. Samhällets stora och globala utmaningar, till exempel inom hälsa, kommunikation och miljö, kräver gränsöverskridande samverkan mellan experter med olika ämnesbakgrund. LMK‑stiftelsen stödjer därför olika initiativ till gränsöverskridande forskning.

Läs mer
PDF LMK 2021