LMK-stiftelsens Medicinpris 2022 går till Christine Rubertsson

Detta års medicinpris har temat Trygg förlossningsvård. Pristagare är barnmorska Christine Rubertsson, professor vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Prissumman är 600 000 kr.

I filmen berättar Christine mer om sin forskning.