Om LMK-Stiftelsen

LMK‑stiftelsen initierades av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare av IT-företaget Axis. Vi stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad områden. LMK‑stiftelsen ger bidrag främst till forskning vid Lunds universitet och stödjer i första hand projekt inom naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi.

Bakgrund

LMK‑stiftelsen initierades av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare av IT-företaget Axis där han var VD 1984–1999 och därefter styrelseordförande fram till sin bortgång 2005. Som person, entreprenör och företagsledare var Mikael extremt nyfiken och drivande. Han var en stor vän av det mångvetenskapliga tankesättet och förordade ofta möten och samarbeten av gränsöverskridande karaktär. Mikael ville skapa en brygga in i framtiden genom att starta en stiftelse i sitt namn, LMK‑stiftelsen – som står för Lars Mikael Karlsson. Efter Mikaels bortgång förverkligade hans änka Therese Karlsson hans planer. Hon ledde arbetet med att kapitalisera stiftelsen, utse en styrelse och sätta igång verksamheten. Therese arbetade som styrelsens ordförande fram till sin bortgång 2015. Hennes starka känsla för det gränsöverskridande samtalets kraft lever vidare bland annat i stiftelsens årligt återkommande Idéforum för unga forskare i Björkliden.

LMK-Stiftelsen idag

Inom stiftelsen arbetar vi vidare i Mikaels och Thereses anda och stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad områden. LMK-stiftelsen ger främst bidrag till forskning vid Lunds universitet och stödjer i första hand projekt inom naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi. Som exempel kan nämnas att stiftelsen i oktober 2020 delade ut sitt årliga medicinpris till äldreforskaren Steven Schmidt vid Medicinska fakulteten. Steven försöker i sin forskning ta reda på hur äldre personer kan fortsätta leva ett aktivt och hälsosamt liv. I ett annat projekt får arkeologer en ny, holistisk och multidimensionell överblick över landskapet med hjälp av artificiell intelligens. Den nya tekniken ger nämligen möjlighet att analysera dataset som hittills ansetts alltför omfattande. Med start 2020 stödjer stiftelsen också det mångvetenskapliga projektet Cancer Crossroads som kombinerar matematik, evolutionsbiologi och storskalig genetisk analys. Genom tätt samarbete mellan olika discipliner försöker forskarna här förstå hur cancercellers arvsmassa formas av det naturliga urvalets krafter.

Styrelsen

LMK‑stiftelsens syfte att stödja mångvetenskaplig forskning återspeglas också i vår styrelse. Våra ledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Det som förenar är en stark övertygelse om den mångvetenskapliga forskningens möjligheter.

Arne Ardeberg

Professor i astronomi och astrofysik

Styrelseuppdrag: Ordförande i priskommittéen för Crafoord-priset i astronomi. Medlem i Crafoord-nämnden, Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Kungliga Vetenskapsakademien samt Kungliga Vetenskapssocieteten. Medlem av styrelsen för Gunnel och Gunnar Källéns minnesfond för teoretisk fysik.

Prorektor för Lunds Universitet med ansvar för forskningsfrågor 1998–2002. Ordförande i Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) Klass II och ledamot av KVAs styrelse 2007 – 2019.

Göran Bexell

Ordförande i LMK‑stiftelsen. Seniorprofessor, före detta rektor Lunds universitet, före detta ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund, European University Centre at Peking University, Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala samt styrelsen för Skissernas Museum, Lund.

Hedersledamot i Vetenskapssocieteten i Lund, ledamot i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, samt Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Styrelseuppdrag: Ledamot styrelsen för Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse. Inspector musices vid Lunds universitet.

Malin Ferhm

Vd i LMK‑stiftelsen

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i LMK Industri AB, LMK Ventures AB, LMK Forward AB och LMK Hotels & Real Estate AB. Styrelsesuppleant i LMK Venture Partners AB.

Mef Nilbert

Gästprofessor i onkologi vid Lunds universitet. Forskningsdirektör vid den danska cancerfonden och professor vid Köpenhamns universitet.

Aktuella uppdrag: Utvärdering av forskning för bland annat Wallenbergstiftelsen, Olso Cancercentrum och Finlands Akademi.

Sven Strömqvist

Professor emeritus i lingvistik, särskilt språkinlärning, vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Vicerektor för Lunds universitet med ansvar för forskningsfrågor 2009–2015.

Ledamot i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, samt i Vetenskapssocieteteten i Lund.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Gunilla Westergren-Thorsson

Professor i Medicinsk Cellbiologi. Director för Wallenberg Centre for Molecular Medicine at Lund University och Director för Lund University Bioimaging Center. För detta dekan för Medicinska fakulteten Lunds universitet.

Styrelseuppdrag: Ordförande för nationella kommittén för SciLifeLab, Forska!Sverige, Vice ordförande i Hjärt-Lungfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Thure Karlssons Stiftelse och Kungliga Fysiografiska Sällskapet.

Styrgruppsuppdrag: SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science.

Tidigare styrelseuppdrag: Swedish Proteomic Society (SPS), Medicon Valley Alliance (MVA), Lund University Foundation (LUF),  Anna-Greta Crafoords Stiftelse.