Start Om oss

Vi vill satsa på forskare som vågar tänka nytt

LMK‑stiftelsen initierades av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare av IT-företaget Axis. Vi stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad områden. LMK‑stiftelsen ger bidrag främst till forskning vid Lunds universitet och stödjer i första hand projekt inom naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi.

Bakgrund

LMK‑stiftelsen initierades av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare av IT-företaget Axis där han var VD 1984–1999 och därefter styrelseordförande fram till sin bortgång 2005. Som person, entreprenör och företagsledare var Mikael extremt nyfiken och drivande. Han var en stor vän av det mångvetenskapliga tankesättet och förordade ofta möten och samarbeten av gränsöverskridande karaktär. Mikael ville skapa en brygga in i framtiden genom att starta en stiftelse i sitt namn, LMK‑stiftelsen – som står för Lars Mikael Karlsson. Efter Mikaels bortgång förverkligade hans änka Therese Karlsson hans planer. Hon ledde arbetet med att kapitalisera stiftelsen, utse en styrelse och sätta igång verksamheten. Therese arbetade som styrelsens ordförande fram till sin bortgång 2015. Hennes starka känsla för det gränsöverskridande samtalets kraft lever vidare bland annat i stiftelsens årligt återkommande Idéforum för unga forskare.

LMK-stiftelsen idag

Inom stiftelsen arbetar vi vidare i Mikaels och Thereses anda och stödjer innovativ och gränsöverskridande vetenskaplig forskning inom en rad områden. LMK-stiftelsen ger främst bidrag till forskning vid Lunds universitet och stödjer i första hand projekt inom naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi. Som exempel kan nämnas att i september 2023 genomfördes LMK-stiftelsens årliga Idéforum för unga forskare, detta år i Örum på Österlen. Dessa möten, med fokus bland annat på forskningsutveckling vid Lunds universitet, leder till nya spännande tankar och hjälper till att skapa nya kontaktytor mellan forskarna och de fakulteter de är knutna till. I oktober 2022 delade stiftelsen ut sitt årliga Medicinpris till barnmorska professor Christine Rubertsson. Rubertsson fick priset för sin forskning om metoder att minska allvarliga förlossningsbristningar och för sin forskning om sambandet mellan bristningar och psykisk och fysisk ohälsa hos kvinnor. I prismotiveringen lyftes det gränsöverskridande inslaget fram: ”I Rubertssons forskning samverkar olika medicinska discipliner för att fylla kunskapsluckor och skapa modeller för postpartumvård. Insatserna ger hopp om en enklare och aktivare tillvaro för framtidens mödrar.” Under 2023 fortsätter stiftelsen sitt stöd till forskarna som tagit sig an att genomlysa järnåldersbosättningen Uppåkra utanför Lund. Stödet går bland annat till arbetet med mikromorfologi och att undersöka bevarat DNA i kulturlagren.

Gränsöverskridande samverkan

Sedan 2015 är Göran Bexell, Seniorprofessor och före detta rektor för Lunds universitet, styrelseordförande i LMK-stiftelsen. Läs mer om hans tankar kring varför gränsöverskridande forskning behövs och vad som krävs för att lyckas. Och vart stiftelsen främst riktar sitt stöd för att skapa förutsättningar för riktigt bra forskningsresultat.

Läs hela intervjun med Göran Bexell

Styrelsen

LMK‑stiftelsens syfte att stödja mångvetenskaplig forskning återspeglas också i vår styrelse. Våra ledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Det som förenar är en stark övertygelse om den mångvetenskapliga forskningens möjligheter.

Arne Ardeberg

Professor i astronomi och astrofysik

Styrelseuppdrag: Ordförande i priskommittéen för Crafoord-priset i astronomi. Medlem i Crafoord-nämnden, Kungliga Fysiografiska Sällskapet, Kungliga Vetenskapsakademien samt Kungliga Vetenskapssocieteten. Medlem av styrelsen för Gunnel och Gunnar Källéns minnesfond för teoretisk fysik.

Prorektor för Lunds Universitet med ansvar för forskningsfrågor 1998–2002. Ordförande i Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) Klass II och ledamot av KVAs styrelse 2007 – 2019.

Göran Bexell

Ordförande i LMK‑stiftelsen. Seniorprofessor, före detta rektor Lunds universitet, före detta ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund, European University Centre at Peking University, Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala samt styrelsen för Skissernas Museum, Lund.

Hedersledamot i Vetenskapssocieteten i Lund, ledamot i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, samt Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Styrelseuppdrag: Ledamot styrelsen för Birgit och Sven Håkan Ohlssons stiftelse. Inspector musices vid Lunds universitet.

Malin Ferhm

Vd i LMK‑stiftelsen

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i LMK Industri AB och LMK Ventures AB. Styrelsesuppleant i LMK Forward AB, Hotell Kungsträdgården AB, LMK Venture Partners AB och LMK Venture Partners Utveckling AB.

Mef Nilbert

Gästprofessor i onkologi vid Lunds universitet. Forskningsdirektör vid den danska cancerfonden och professor vid Köpenhamns universitet.

Aktuella uppdrag: Utvärdering av forskning för bland annat Wallenbergstiftelsen, Oslo Cancercentrum och Finlands Akademi.

Sven Strömqvist

Professor emeritus i lingvistik, särskilt språkinlärning, vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Vicerektor för Lunds universitet med ansvar för forskningsfrågor 2009–2015.

Ledamot i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund samt i Vetenskapssocieteteten i Lund.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, styrelseledamot av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society.

Gunilla Westergren-Thorsson

Professor i Medicinsk Cellbiologi. Director för Wallenberg Centre for Molecular Medicine at Lund University och Director för Lund University Bioimaging Center. För detta dekan för Medicinska fakulteten Lunds universitet.

Styrelseuppdrag: Ordförande för nationella kommittén för SciLifeLab, Forska!Sverige, Vice ordförande i Hjärt-Lungfonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Thure Karlssons Stiftelse och Kungliga Fysiografiska Sällskapet.

Styrgruppsuppdrag: SciLifeLab & Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science.

Tidigare styrelseuppdrag: Swedish Proteomic Society (SPS), Medicon Valley Alliance (MVA), Lund University Foundation (LUF),  Anna-Greta Crafoords Stiftelse.