2023

LMK-stiftelsens Medicinpris 2023

Årets pris går till Iben Lundgaard, docent vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Iben Lundgaard belönas för sin banbrytande forskning om hjärnans glymfatiska system. Prissumman är 600 000 kr.

Foto: Kennet Ruona

Prismotivering:

Iben Lundgaard tilldelas LMK-stiftelsens Medicinpris 2023 för sin banbrytande forskning kring hjärnans glymfatiska system. Genom avancerade tvärvetenskapliga modeller har hon ökat förståelsen för hur hjärnan eliminerar skadliga ämnen och metaboliter. Hennes arbete öppnar nya möjligheter för behandling av neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom och ger oss en djupare insikt i sömnens betydelse.

Lundgaards dedikation och bidrag till forskningen inom glymfatiska systemet i ett ungt forskningsfält (10 år) är imponerande. Genom studier av det perivaskulära systemet i hjärnan har hon bland annat upptäckt att tillväxtfaktorer från kärl är nödvändiga för utveckling av det glymfatiska systemet. Ett system som är aktivt när vi sover och stänger ner när vi är vakna.

LMK-stiftelsens Medicinpris är en välförtjänt hyllning till Iben Lundgaards forskningsinsatser och vi ser fram emot kommande forskningsframsteg som ytterligare kan förbättra människors hälsa och välbefinnande.