Årligt återkommande

Pufendorfinstitutet knyter internationella toppforskare till Lunds universitet

LMK-stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut där forskare arbetar över samtliga ämnes- och fakultetsgränser för att finna bättre svar på utmanande frågor.

Fotograf: Christer Järeslätt

Forskare knutna till Pufendorfinstitutet arbetar bland annat i större projekt som kallas för ”teman”. För att definieras som tema, måste projektet till sin karaktär vara originellt, hålla en hög vetenskaplig nivå och inkludera medlemmar från minst tre fakulteter. Teman vid Pufendorfinstitutet befinner sig i ett tidigare skede än vad vanliga forskningsprojekt gör. Frågeställningar och mål växer fram under projektets gång och fokus ligger på själva processen. Det viktigaste målet för ett tema är att hitta nya sätt att utforska.

LMK-stiftelsen är med och bekostar de internationella gästforskare som knyts till varje grupp och tema. Tillsammans arrangerar forskningsgruppen konferenser, workshops och symposier. Gästforskarna bidrar också under sin tid i Lund genom att delta i projekt runtom på universitetet där deras expertis kan tillföra nya perspektiv.

Läs mer om aktuella teman och intervjuer med utvalda gästforskare på Pufendorfinstitutets hemsida.