Ett digitalt klassrum i världsklass

Världens största och bäst utrustade digitala klassrum invigdes 2012 på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitets Språk- och Litteraturcentrum. Här ökar forskarna med hjälp av bland annat ögonrörelsemätning och tangentbordsloggning vår förståelse för hur barn läser, skriver och löser matematiska problem. Humanistlaboratoriet samarbetar med skolor i Skåne och kan i det digitala klassrummet ta emot och studera hela skolklasser.

Stiftelsen går in med stöd i ett skede då det behövs viss uppdatering av utrustningen men också för att nya möjligheter öppnar sig. Lärarutbildningen vid Lunds universitet flyttar från Campus Helsingborg och de som utbildas i Lund kan nu på plats ta del av den inlärningsforskning som sker i det digitala klassrummet.

Ett optimalt utrustat digitalt klassrum är också en viktig förutsättning för samarbete mellan forskargrupper vid Humanistiska och Teologiska fakulteterna å ena sidan och Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola å den andra. Här kan man bedriva gränsöverskridande forskning kring inlärning och interaktionen mellan människa och maskin.