Ett digitalt klassrum i världsklass

 

Världens största och bäst utrustade digitala klassrum invigdes 2012 på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Här ökar forskarna med hjälp av bland annat ögonrörelsemätning och tangentbordsloggning vår förståelse för hur barn läser, skriver och löser matematiska problem. Humanistlaboratoriet samarbetar bland annat med lärarutbildningen och med skolor i Skåne. I det digitala klassrummet kan forskarna ta emot och studera hela skolklasser.  I Vetenskapsrådets behovsinventering för nationella forskningsinfrastrukturer 2019/20 var Humanistlaboratoriet  en av de tio som klassades som “A1”, den främsta kategorin som uppfyller alla VR:s krav på nationell forskningsinfrastruktur.

Kring 2016 behövde klassrummet uppdateras för att behålla spjutspetsteknologi och stiftelsen beslutade att gå in med stöd. Vid denna tid öppnade sig många möjligheter genom intresse från forskare inom utbildningsvetenskap, lärarutbildningen och från samarbeten mellan forskargrupper vid Lunds universitet.

Forskare från alla fakulteter använder sig idag av Humanistlaboratoriet som har utvecklats till ett centrum för gränsöverskridande forskning om inlärning och interaktion mellan människa och maskin. Och det digitala klassrummet spelar en viktig roll i denna utveckling. Utrustning som ögonrörelsemätare, headset med inbyggda ögonrörelsemätare och nya stimulusdatorer har tillkommit. Man har också arbetat med att optimera hårdvarulösningarna för att möjliggöra bearbetning av de stora datamängder som genereras.

Under 2019 har ett växande antal projekt och forskargrupper förlagt verksamhet i klassrummet. Det har bland annat använts till att studera nyhetsläsning i sociala media och hur studenter tillgodogör sig information med utgångspunkt i vart deras lärare riktar blicken under en föreläsning. Arbetet fortsätter under 2020 med att informera relevanta forskare om vilka möjligheter som finns tillgängliga för dem i det digitala klassrummet.