LMK-stiftelsens Idéforum Björkliden – Nicolò Dell’Unto

Nicolò Dell’Unto deltog i 2019 års upplaga av Idéforum tillsammans med ett tiotal andra lovande yngre forskare vid Lunds universitet. Nicolò är universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antikens historia. I filmen berättar han om varför han tycker att alla borde åka på en liknande resa (!) och hur ny teknik har öppnat helt nya möjligheter inom arkeologin. Tvärvetenskap gör skillnad men kommer inte av sig själv – varje vecka diskuterar han med sin grupp hur de kan använda teknik på ett innovativt sätt för att föra forskningen framåt. Film från maj 2021.