LMK-stiftelsens Idéforum Björkliden – Johan Friberg

År 2018 deltog Johan Friberg i idémötet och berättar i filmen om sin forskning i aerosolfysik och om sina upplevelser av vistelsen i Björkliden. Hör Johan berätta om hur det går till att samla in luftburna partiklar i stratosfären och varför forskarna tror att det kommer att göra det enklare att förutspå framtidens klimat. Film från november 2020.