LMK-stiftelsens Idéforum Björkliden – Sara Ek

Sara Ek var en av nio unga forskare som valdes ut att delta i det allra första idémötet år 2009. Hon är idag professor i immunteknologi och berättar i filmen om sina upplevelser av resan och diskussionerna. Hör henne också berätta om sin forskning om lymfom och om hur forskarna idag arbetar med ny och revolutionerande teknik med målet att inom några år kunna optimera behandlingen för varje enskild cancerpatient. Film från november 2020.