2022–2023

Teknik i hemmet – en väg till oberoende och välbefinnande för äldre

När en person åldras spelar hemmet och grannskapet en allt större roll. Detta gäller särskilt efter pensionen. I Sverige bor många äldre kvar hemma även vid hälsoproblem och behov av omvårdnad och service, och under pandemin förstärktes tendensen ytterligare. Detta har skapat behov av nya lösningar för att äldre ska kunna bibehålla sitt oberoende och välmående i hemmiljön. Parallellt med satsningar på teknologi som ska stödja den äldres allmänna oberoende har vi också de senaste åren sett en snabb utveckling av avancerad sjukvård i hemmet.


Fotograf: Erik Skogh

Under covid-19-pandemin aktualiserades dessa frågor ytterligare. De äldre rekommenderades att stanna hemma, undvika allmänna platser och kontakt med andra människor. Det ledde till att många äldre var isolerade, undvek hemtjänst och istället använde olika tekniska lösningar för att upprätthålla sina sociala kontakter. Men hur blir det framöver? Forskarna inom detta område poängterar att tekniska lösningar som stöd för en åldrande population bör utvärderas innan de implementeras. Det krävs en djup förståelse för behov och önskningar  efter pandemin så att man utvecklar produkter och lösningar som ger positiva resultat.

Stiftelsen stödjer under åren 2022-2023 en LMK Postdok som i sin forskning särskilt undersöker äldres möjlighet att utöva sitt medborgarskap från hemmet med hjälp av digital teknik. Forskarna kommer att undersöka hur äldre samhällsengagerade personer och representanter för äldres föreningsliv har kunnat ta hjälp av digital teknik för att behålla sitt engagemang. Man kommer också att undersöka hur detta förändrades under covid-19-pandemin och hur äldreorganisationerna i allmänhet underlättar digitalt samhällsengagemang för äldre.