2021

LMK-stiftelsens Medicinpris 2021

Årets pris går till två forskare som med innovativa teknologier förenar olika discipliner och forskningsperspektiv och banar vägen för framtidens bilddiagnostik med fokus på bröstcancerscreening respektive behandling av hjärntumörer. Årets pristagare är Sophia Zackrisson och Pia Maly Sundgren som delar på prissumman på 1 miljon kronor.

Foto: Kenneth Rouna

– Vi gläds åt att för sjätte året i rad få dela ut ett pris inom ett område som vi finner högintressant och där ett mångvetenskapligt angreppssätt utgör en förutsättning säger Mef Nilbert, gästprofessor i onkologi vid Lunds universitet och styrelseledamot i LMK-stiftelsen.

Prismotivering:

Sophia Zackrisson och Pia Maly Sundgren tilldelas 2021 års medicinpris från LMK-stiftelsen. Dessa två forskare har med innovativa teknologier som förenar olika discipliner och forskningsperspektiv banat vägen för framtidens bilddiagnostik med fokus på bröstcancerscreening och behandling av hjärntumörer.

Zackrisson utvecklar teknologier inom mammografi. Hon bidrar till att bröstcancerscreening, som sedan 80-talet digitaliserats och kvalitetssäkrats genom analyser av två experter, nu tar steget in i datorstödda analyser tack vare utvecklingen inom artificiell intelligens samt vidareutvecklas genom användande av tomosyntes. Sophia Zackrissons forskning bidrar till att ny teknik och nya metoder kommer kvinnor och vården till nytta genom säkrare, snabbare och mer kostnadseffektiva analyser.

Pia Maly Sundgren arbetar inom området avancerad magnetresonans kopplat till biomarkörer för en bättre avbildning och kartläggning av hjärntumörer. Sjukdomen är svårbehandlad, varför nya möjligheter för kartläggning inför kirurgi och utvärdering av behandlingssvar är centrala för att behandlingen skall kunna anpassas och modifieras. Sundgrens vidareutveckling av den bilddiagnostiska och molekylära grunden för personlig medicin vid hjärntumörer är en grund för förbättrade behandlingsresultat inom området.