2020

LMK-stiftelsens Medicinpris 2020

Detta år önskar stiftelsen uppmärksamma den viktiga forskningen om åldrandet. Årets pristagare är Steven Schmidt, docent och vetenskaplig samordnare vid Aktivt och hälsosamt åldrande, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Prissumman är 600 000 kronor.

Fotograf: Kennet Ruona

Vetenskaplig kvalitet, tvärvetenskapligt innehåll och potential att göra skillnad är delar styrelsen särskilt tagit hänsyn till då man valt att i år uppmärksamma och belöna fil.dr Steven Schmidt.

Prismotivering:

LMK-stiftelsens medicinpris 2020 tilldelas Steven Schmidt för hans insatser för tvärvetenskaplig forskning med motiveringen att hans studier inom området äldreforskning gör skillnad för många och rustar oss för framtiden. I den pågående Coronapandemin har de äldres komplexa utmaningar och särskilda behov fått en ökad aktualitet och synlighet. Steven Schmidt bedriver och koordinerar inter- och transdisciplinär forskning för att möta framtida behov inom områdena hem- och utomhusmiljö. Majoriteten av den äldre befolkningen bor hemma. Det finns därför en stor forskningspotential i att, tillsammans med de äldre, skapa smarta, meningsfulla och nytänkande anpassningar för att göra tillvaron både enklare, aktivare och säkrare.