Cancer Crossroads

En viktig orsak till obotlig cancer är att tumörceller använder sig av naturligt urval för att anpassa sig till medicinsk behandling. En väg att öka överlevnadstiden och kanske bota cancerpatienter är därför att försöka påverka de mekanismer som styr naturligt urval och evolution av cancerceller. LMK-stiftelsen går under en tvåårsperiod in och stödjer ett mångvetenskapligt projekt som kombinerar matematik, evolutionsbiologi och storskalig genetisk analys.

Forskarna har funnit ett nästan helt outforskat område i gränslandet mellan medicin, biologisk artbildning och matematisk spelteori. De fem forskare som utgör kärnan i projektet arbetar inom dessa fält och har som mål att genom tätt samarbete försöka förstå hur cancercellers arvsmassa formas av det naturliga urvalets krafter. Genom att skapa matematiska modeller av cancercellers evolution kommer de att försöka hitta svaga punkter som kan utnyttjas för att minska evolutionens takt eller för att driva den i en riktning som är ogynnsam för cancern. Projektet är främst inriktat på cancer hos barn – tumörer som uppvisar mycket snabb evolution.

LMK-stiftelsens stödjer projektet genom finansiering av en postdoktoral tjänst som innehas av forskaren Subhayan Chattopadhyay under hösten 2019 fram till våren 2021.


Bilden visar schematiskt hur en cancer utvecklas under tiden som den sprider sig till olika platser i patientens kropp. Pilarna i kroppen är spridningsvägar och färgfälten till höger motsvarar olika kloner av cancerceller som utvecklas med tiden. Bilden illustrerar ett vanligt skeende.