2020–2022

Artificiell intelligens och landskapsanalys

Under det senaste decenniet har forskningen börjat använda sig av så kallad artificiell intelligens (AI) vid komplexa datainsamlingar. Med den nya tekniken har forskare möjlighet att analysera dataset som hittills ansetts för omfattande eller komplexa för att kunna analyseras.

Den exponentiella utvecklingen och spridningen av ny teknik för datainsamling, internets expansion och den ökade tillgängligheten av stora dataset med heterogen geografisk information, har öppnat fantastiska möjligheter för forskare inom geovetenskapen att utforska och skapa nya undersökningsmetoder.

Genom samarbete mellan arkeologer och AI-specialister syftar detta projekt till att förbereda datorer så att de – i stor skala – automatiskt kan identifiera arkeologiska platser och spår. Dessa kommer att tillhandahålla lager av information och erbjuda arkeologer en holistisk och multidimensionell överblick över landskapet.

Genom att skapa algoritmer som automatiskt söker och analyserar information från en stor och heterogen mängd geodata (till exempel Lidar, multispektrala bilder, rgb) kommer denna forskning bidra till kunskap om hur synergistiskt samarbete mellan intelligenta algoritmer och forskare påverkar vår förmåga att undersöka och tolka det förgångna. Projektet kommer i förlängningen leda till en helt ny metod som gör det möjligt att skapa en bredare bild av det skandinaviska arkeologiska landskapet genom århundradena.

LMK-stiftelsen bidrar till projektet genom finansiering av en tjänst, LMK Postdok. Tjänsten som är tvåårig startade hösten 2020 och innehas av Melda Kucukdemirci. Möt henne i en intervju, se länk till höger på sidan.

Digital Elevation Model from Lidar data, Skåne (Lantmäteriet)