Solenergiforskningen vid Lunds universitet – viktigt genombrott

En grupp forskare från den framgångsrika och globalt ledande solenergiforskningen vid Lunds universitet lyckades 2017 skapa den första järnmolekylen som kan sända ut järnbaserat ljus. Förhoppningen är att detta inom några år ska bidra till konkret utveckling av nya, billiga och miljövänliga material i ljuskällor, displayer och solceller. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Utvecklingen och intresset för solenergi har ökat enormt de senaste decennierna. Under det senaste halvseklet har kemister utvecklat metallbaserade färgämnesmolekyler för att optimera ljuskänsligheten och därmed kunnat använda dem i till exempel solceller. Ett stort problem har varit att man tvingats använda sällsynta och dyrbara metaller, till exempel rutenium och bly som ökar miljöbelastningen. Att man nu för första gången lyckats skapa ett järnbaserat färgämne som inte bara kan fånga in ljus utan därefter även sända ut ljus med annan färg är ett stort genomslag. Järn är kemiskt besläktat med nämnda tungmetaller och rikligt förekommande och dessutom okontroversiellt med hänsyn till både miljö och hälsa.


Illustration: Dr. Lisa A. Fredin, Front Cover ChemSusChem 7/2016

LMK-stiftelsen stödjer denna utveckling genom att under åren 2017-2020 bidra till att förstärka Kenneth Wärnmarks forskargrupp med en postdoktjänst. Stiftelsen följer sedan flera år med stort intresse utvecklingen inom detta område och samlade redan sommaren 2010 framstående forskare till ett tvärvetenskapligt möte tillsammans med representanter från politik och näringsliv.