2011–2014

Stöd till YMP

Stiftelsen har under en rad år stöttat den globala, webbaserade utbildningen ”The Young Masters Programme on Sustainable Development”. Via detta initiativ skapas nätverk bland unga gymnasiestuderande världen över, som tillsammans genomgår en 20 veckors interaktiv utbildning i hållbarhetsfrågor med fokus på framtiden.