2017–2023

Skandinaviskt centrum för judaistikstudier

LMK‑stiftelsen kommer de närmaste åren att stödja interdisciplinär utbildning och forskning i judaistik vid Lunds universitet.

Satsningen som sker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap innebär att man med stöd från stiftelsen tillsätter ett halvtidslektorat och bakgrunden till detta beskrivs av Alexander Maurits på CTR så här:

”Satsningen på judaistik kan ses som ett uttryck för den samhällsrelevans och till och med samhällsförändrande potential som ryms inom humanistiska ämnen. Vi är övertygande om att vetenskapliga analyser av religion – i dagsläget kanske i synnerhet i judaistik och islamologi – kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Akademisk utbildning handlar om att förstå och förklara och att ge människor verktyg för att tolka och kritiskt granska komplexa samhällsskeenden på ett nyanserat sätt. Mot bakgrund av det stundtals höga tonläget och de många gånger förenklade analyserna som idag kommer till uttryck ifråga om religionernas roll i olika samhällskonflikter, är den akademiska kompetensen inom det religionsvetenskapliga fältet mer angelägen än någonsin”.