Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället

LMK-stiftelsen kommer under åren 2017-2020 vara med och finansiera detta spännande och i sann mening tvärvetenskapliga projekt om konst och religion. I projektet kommer företrädare för konstvetenskap, religionsvetenskap samt Skissernas Museum att medverka. Syftet är att filosofiskt och idéhistoriskt analysera släktskapet mellan två grundläggande mänskliga erfarenheter – den religiösa och den estetiska. Och detta inom ramen för dagens sekulära, mångkulturella samhälle.

Projektets utgångspunkt är den tidigromantiska filosofins tanke om att det finns en likhet mellan den andliga och estetiska upplevelsen – alltså att en stark religiös upplevelse kan liknas vid den upplevelse en människa kan få i mötet med ett konstverk. ”Öppningar mot det numinösa…” vill utveckla detta perspektiv och kasta nytt ljus över skärningspunkterna mellan andlighet och konst. Med hjälp av senare års forskningsresultat inom bland annat neurovetenskap, medicinsk humaniora och religionsfilosofi används ett flervetenskapligt angreppssätt för att förstå religionens och konstens beröringspunkter idag.

Projektet kommer att ledas av Jayne Svenungsson, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap. Medverkar i projektet gör också Max Liljefors, Institutionen för kulturvetenskaper och Patrick Amsellem, Skissernas Museum m. fl.

Giorgione, La tempesta, Gallerie dell’Accademia, Venezia

Detalj från bakgrunden i Giorgione, Stormen (1508)

 

Hösten 2018
Under projektets gång kommer åtskilliga event genomföras, varav flera är publika. Till exempel kunde man den 29 november närvara vid en kväll om andlig inspiration och konstnärlig kreativitet på Skissernas Museum med tema:

Gränsens erfarenhet – erfarenhetens gräns
Från antikens profeter till den moderna tidens konstnärer och diktare har den skapande människan ofta funnit sig vara föremål för en inspiration som hon själv inte är upphov till. Temat för den här kvällen är den skapande processen som den erfars av den skapande personen, en process som för vissa konstnärer varit oskiljaktig från en andlig eller mystik resa. Kvällen inleds med en visning av valda verk ur museets egna samlingar och följs sedan av ett samtal mellan Björn Engdahl, konstnär och dominikanbroder, samt Antoon Geels, professor emeritus i religionspsykologi. Samtalet leds av Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi.

Konstnär: Björn Engdahl