Movement & Reality Lab

MoRe-Lab är en ny forskningsinfrastruktur vid Medicinska Fakulteten som kommer att inrymmas i det framtida Forum Medicum. MoRe-Lab ska användas inom forskningsområdet experimentell hälsovetenskap. Här ska forskarna arbeta med att utveckla, utvärdera och tillämpa nya metoder och innovativa lösningar för att optimera funktionen i vardagen och utöka kunskapen om människors hälsa och beteende under hela livet.

MoRe-Lab kommer att användas för att studera den komplexa dynamiken mellan fysisk funktion, beteende, kognition, känslor och olika miljöer (till exempel bostäder, arbetsplatser, sjukhusavdelningar, träningslokaler eller utomhusmiljöer). Studierna kommer att bedrivas med hjälp av exempelvis gåtränare, rörelsesensorer, olika belysning och e-hälso applikationer. Forskningen förutsätter tvärvetenskapligt samarbete mellan traditionella hälsovetenskapliga discipliner och andra forskare som är intresserade av att studera hälsoaspekter, till exempel inom samhällsvetenskap, humaniora eller teknologi.

Från år 2023 kommer Movement & Reality Lab vara fullt utrustat och på plats i sina nya lokaler men redan under hösten 2021 har man startat upp i Medicon Village. Projektledare för MoRe-Lab är Steven Schmidt, vinnare av LMK-stiftelsens Medicinpris 2020. Stiftelsen kommer att stödja denna experimentella hälsovetenskapliga testmiljö under flera år.