Matematikstipendier till lundagymnasister 2017

LMK-stiftelsen har ett tvärvetenskapligt fokus och stödjer en mängd vetenskapliga områden. Matematiken är viktig inom alla dessa områden och stiftelsen vill gärna uppmuntra ungdomar med intresse och fallenhet för matematik.

Styrelseledamoten Arne Ardeberg: ”Matematik är ett fundamentalt vetenskapsområde och ett av vår kulturs storverk. Ny matematik efterfrågas ständigt inomvetenskapligt men också som förutsättning för framsteg inom naturvetenskap, teknik, medicin, kommunikation, ekonomi och många andra forskningsområden. Få vetenskaper har som matematiken bidragit till mänsklighetens stora framsteg. Unga matematikbegåvningar behövs och är värda all uppmuntran”.

I juni delar stiftelsen ut totalt sex stipendier till lundagymnasister för speciellt lysande prestationer i matematik. Varje stipendiat erhåller ett diplom och 5 000 kr.

2017 års LMK-stipendiater i matematik är: Björn Magnusson och Axel Svenningsson från Katedralskolan, Axel Lokrantz och Jonatan Nilsson från Polhemskolan och Hannes Nilsson och Oskar Åström från Spyken. Stort grattis till er!