Årligt återkommande

Matematikstipendier till gymnasister i Lund 2024

LMK-stiftelsen har ett tvärvetenskapligt fokus och stödjer en mängd vetenskapliga områden. Matematiken är viktig inom alla dessa områden och stiftelsen vill gärna uppmuntra ungdomar med intresse och fallenhet för matematik.


Styrelseledamoten Arne Ardeberg, professor i astronomi och astrofysik: ”Matematik är ett fundamentalt vetenskapsområde och ett av vår kulturs storverk. Ny matematik efterfrågas ständigt inomvetenskapligt men också som förutsättning för framsteg inom naturvetenskap, teknik, medicin, kommunikation, ekonomi och många andra forskningsområden. Få vetenskaper har som matematiken bidragit till mänsklighetens stora framsteg. Unga matematikbegåvningar behövs och är värda all uppmuntran”.

I juni varje år delar stiftelsen ut stipendier till lundagymnasister för speciellt lysande prestationer i matematik. Varje stipendiat erhåller ett diplom och 5 000 kr.

2024 års LMK-stipendiater i matematik är: Daniel Nordström och Jiachen Mi på Katedralskolan, Erik Hedin på Spyken, Rebecka Axelsson och Felix Hellborg på Polhemskolan och John Hedin på Lars-Erik Larsson-gymnasiet. Stort grattis till er!