LMK-stiftelsens Medicinpris 2019

Årets Medicinpris tilldelas forskaren Johan Mårtensson. Temat för årets pris är  ”Tvärvetenskap i fokus – möten mellan medicin och humaniora”. Prissumman är 600 000 kronor.

Fotograf: Kennet Ruona

Vetenskaplig kvalitet, tvärvetenskapligt innehåll och potential att göra skillnad är delar styrelsen särskilt tagit hänsyn till då man valt att i år uppmärksamma och belöna fil. dr Johan Mårtensson. Motiveringen lyder:

LMK-stiftelsens medicinpris 2019 tilldelas Johan Mårtensson för hans insatser för tvärvetenskaplig forskning inom områdena språkforskning, inlärning och avbildning av hjärnans strukturer och aktivitet. Johan Mårtensson har genom att kombinera ledande forskning inom MR vid Lund university Bioimaging Centre med språkforskning vid Humanistlaboratoriet tydligt visat på den tvärvetenskapliga forskningens möjligheter. Det önskar LMK-stiftelsen att särskilt uppmärksamma. Mårtenssons forskning syftar till att utveckla metoder som kan förstå, förklara och förbättra möjligheterna för lärande. Det kan gälla skolbarns lärande såväl som beslutsfattande i yrkeslivet. Genom samarbetsprojekt i USA och Asien lyfter Johan Mårtensson den lundensiska tvärvetenskapliga traditionen vidare ut i världen.

Priset delades ut under en minnesmiddag för Mikael och Therese Karlsson som hölls den 10 oktober 2019 i Lund.