LMK-stiftelsens Medicinpris 2018

Årets Medicinpris delas mellan forskarna Anne Wennick och Marlene Malmström. Prissumman uppgår till sammanlagt 750 000 kr. Temat för 2018 års pris är ”Patientens och familjens röster – hur påverkas vi av cancersjukdom?”

Vetenskaplig kvalitet, tvärvetenskapligt innehåll och potential att göra skillnad är delar styrelsen särskilt tagit hänsyn till i sin utvärdering av idéskisser från flera forskare. Årets Medicinpris delas mellan Anne Wennick, legitimerad sjuksköterska, barnsjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och lektor vid Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet och Marlene Malmström, legitimerad sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, FOUU-Ledare vid VO gastroenterologi och kirurgi, SUS och forskare vid Palliativt Utvecklingscentrum och Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Motiveringen lyder:

Mottagarna av LMK-stiftelsens Medicinpris 2018 tillhör en ny generation forskare inom fältet cancer. Malmströms och Wennicks forskningsinsatser kompletterar varandra och belyser anhörigas perspektiv och utmaningar med olika horisonter där Malmström studerar sjukdomsprocessen och vårdförloppet medan Wennick belyser långsiktiga behov och konsekvenser.

Priset delades ut under en minnesmiddag för Mikael och Therese Karlsson som hölls den 11 oktober 2018 i Lund.