2017

LMK-stiftelsens Medicinpris 2017

Medicinpriset som delas ut i oktober månad varje år uppgår till 600 000 kr. Temat för 2017 är ”Sjukdomar i mage och tarm – strategier för ökad överlevnad”.

Mef Nilbert, styrelseledamot i LMK-stiftelsen, delade ut priset till Christian Sturesson.

 

Vetenskaplig kvalitet, tvärvetenskapligt innehåll och potential att göra skillnad är delar styrelsen särskilt tagit hänsyn till i sin utvärdering av idéskisser från flera forskare. Detta år går priset till Christian Sturesson, docent i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare vid kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Motiveringen lyder:

Christian Sturesson bedriver såväl tekniskt utvecklande som patientnära forskning inom ett komplext medicinskt område. Studierna spänner från nya instrument till prehabilitering. Christian Sturessons arbete bidrar till att förbättra utsikterna för patienter med cancer i lever och gallvägar 
– en sjukdom som har en särskild betydelse för LMK-stiftelsen.

Priset delades ut under en minnesmiddag för Mikael och Therese Karlsson som hölls den 11 oktober 2017 i Lund.