LMK-stiftelsens Medicinpris 2016

LMK‑stiftelsen instiftade år 2016 ett nytt medicinpris på 500 000 kr som ska delas ut varje år, i början av oktober månad. Temat för detta år var ”Malignt Melanom – strategier för ökad överlevnad”.

lmk-kari-nielsen-medicinpris-2016

Vetenskaplig kvalitet, tvärvetenskapligt innehåll och potential att göra skillnad är delar styrelsen särskilt tagit hänsyn till i sin utvärdering av idéskisser från flera forskare. Valet föll i år på Kari Nielsen, Medicine doktor och överläkare på Hudkliniken vid Helsingborgs lasarett. Eftersom stiftelsen har ett fokus på nytänkande och gränsöverskridande forskning uppmärksammande man särskilt att Kari Nielsens forskning är tvärvetenskaplig och disciplinöverskridande och att den omfattar både primär- och sekundärprevention.

”Karis ambitioner startar i primärvården och i specialistsjukvården har hon skapat en befolkningsbaserad biobank med syfte att underlätta individanpassad behandling och uppföljning.”

Mef Nilbert, Professor i onkologi och styrelseledamot

Priset delades ut under en minnesmiddag för Mikael och Therese Karlsson som hölls den 6 oktober 2016 i Lund.

Spara

Spara

Spara