2018–2019

LMK-stiftelsen stödjer projekt inom NanoLund

Forskningen kring nanostrukturer på Lunds universitet har under flera år byggt upp en världsledande kompetens inom materialvetenskap, syntes och karakterisering av halvledande nanomaterial, bland annat med fokus på nya material för optik och optoelektronik. LMK-stiftelsen går nu in och stödjer ett särskilt projekt där målet är att utveckla belysningssystem som kan anpassas till människans behov i olika livssituationer.

I framtiden ser man inom teknikområdet Solid State Lighting möjligheter att skapa belysningssystem som kombinerar lysdioder som emitterar i de tre grundfärgerna rött, grönt och blått med system som optimerar ljusets inverkan på människans välbefinnande och prestationsförmåga, s. k. Human Centric Lighting. Förutom att ljuset kommer att vara särskilt väl anpassat efter människans olika behov ser man på sikt möjligheter att kunna spara 30–50% av energiåtgången för belysning.

Tack vare donationen får nanoforskarna möjlighet att anskaffa två typer av utrustningar som båda gör det möjligt att ta bilder av hela halvledarbrickors optiska egenskaper. Att kunna karaktärisera de optielektriska egenskaperna är en förutsättning för att skala upp tekniken. Utrustningen kommer att användas både till grundforskning och tillämpad forskning och blir en viktig del i NanoLunds centrala infrastruktur, Lund Nano Lab. Detta är öppet för akademi och företag har idag 150 individuella användare.

30 000 lysdioder på 0,03 kvadratmillimeter! Fotograf: Olof Hultin