Light Sheet Microscopy

LMK-stiftelsen går under 2019 in med medel för att finansiera utrustning för avancerad mikroskopi vid Lund University Bioimaging Center (LBIC). Light Sheet Fluorescence Microscopy är en snabb och ljuskänslig 3D-visualiseringsteknik som möjliggör avbildning av relativt stora biologiska prover som till exempel vävnad eller organ med hög upplösning. Efterfrågan på denna typ av utrustning bland forskare anknutna till centret är stor och ökande.

GFP-inmärkta neuroner i hippocampus i mushjärna, bildsekvens tagen med Light Sheet Microscopy.

Lund University Bioimaging Center är ett infrastrukturellt centrum vid medicinska fakulteten som byggts upp för att ge stöd åt universitetets forskare vad gäller biologisk och medicinsk avbildning (bioimaging). Centrat är translationellt, det vill säga forskningen bygger på nära utbyte med konkreta vårdfall. LBIC tillhandahåller avbildningsmetoder inom både preklinisk och klinisk forskning och erbjuder spetstekniker som avancerad mikroskopi och magnetkameraundersökningar. Forskare från flera fakulteter använder sig av utrustningen; medicinsk, teknisk, naturvetenskaplig och humanistisk.