2010

Kraftsamling för solenergi

LMK‑stiftelsen bidrar gärna till tvärvetenskapliga möten om viktiga framtidsfrågor. Under några dagar sommaren 2010 samlades några av landets främsta forskare inom solenergi i Björkliden Fjällby, Lappland, tillsammans med representanter från politik och näringsliv.

Syftet var att komma med idéer kring hur svensk solenergi kan sättas än mer på den internationella kartan och hitta vägar för att skapa en ny svensk framgångsindustri. Mötet resulterade bland annat i en gemensam plattform för fortsatt samarbete.