2019–2020

Forskare i kemi söker ökad kunskap om kommunikation mellan celler

I dag finns god kunskap om hur data överförs i levande organismer och i många fall kan vi både läsa och styra biologisk information. Men trots vår kunskap om informationsflödet i levande celler har vi hittills endast grundläggande kunskap om kommunikationen mellan olika celler. I projektet ”Exploration of cell surface and extracellular carbohydrates for use in therapy” hoppas forskarna kunna öka vår förståelse för hur celler syntetiserar viktiga cellytekolhydrater. Bland annat vill de förstå hur ett enzym, dermatansulfat-epimeras, producerar cellytekolhydraten dermatansulfat (se bild). Kunskap om detta kommer att leda till möjligheter att styra biosyntesen och därmed på sikt möjliggöra medicinsk behandling av svåra sjukdomar som cancer.

Bilden visar enzymet dermatansulfat-epimeras 1 (DS-epi1, turkost) bundet till en kolhydratpolymer. DS-epi1 är kritiskt under biosyntesen av dermatansulfat och har dessutom visat sig vara överuttryckt i flera cancerformer. Forskargruppen där Emil Tykesson och Ulf Ellervik ingår har nyligen lyckats lösa kristallstrukturen för DS-epi1 vid MAX IV i Lund och hoppas nu kunna ta fram inhibitorer mot enzymet.

Kommunikationen mellan olika celler sker ofta med kolhydrater, både på cellernas ytor och i utrymmet mellan cellerna. Dessa kolhydrater styr bland annat tillväxt och är alltså livsnödvändiga för levande organismer. De är också inblandade i olika sjukdomstillstånd, till exempel vid infektioner och cancer. Vi saknar idag djupgående förståelse för kolhydrater och för att utöka denna kunskap syftar projektet till att förstå och på längre sikt reglera cellers syntes av dermatansulfat som är en typ av cellytekolhydrater.

Till projektet knyts forskaren Emil Tykesson som under 2019 och 2020 har utsetts till LMK Postdok. Denna utnämning innebär att LMK-stiftelsen under perioden stödjer den postdoktjänst som ingår i projektet.