Artist in Residence på Skissernas Museum

Med start 2018 stödjer LMK-stiftelsen ett internationellt residensprogram för konstnärer på Skissernas Museum. Under åren 2018-2021 kommer internationellt etablerade konstnärer att periodvis arbeta i anslutning till museet och få ta del av den tvärvetenskapliga miljö som Lunds universitet utgör. År 2019 besökte konstnärerna Haroon Gunn-Salie och Aline Xavier Mineiro Skissernas och året innan var Nina Katchadourian museets Artist in Residence.

Aline Xavier Mineiro från Brasilien och Haroon Gunn-Salie från Sydafrika arbetade på museet i februari och mars 2019. De arbetade inför publik i museets fönstergalleri och utvecklade den gemensamma processbaserade utställningen Three Years Running i utställningssalarna. Verken belyste lokala och globala frågor, bland annat hur arvet efter apartheid fortsätter att påverka det kollektiva medvetandet i dagens Sydafrika och omständigheterna kring de brustna dammarna orsakade av Brasiliens gruvindustri.Fotograf: Emma Krantz© 2014 MMA, photographed by Jackie Neale

Nina Katchadourian var Skissernas Museums första Artist in residence. Under 2018 tillbringade hon flera perioder på museet och höll bland annat föredrag om sitt konstnärskap, lärde känna samlingarna och ställde ut sin konst. Nina Katchadourian är en amerikansk interdisciplinär konstnär med armeniska och finlandssvenska rötter. Hon arbetar med video, performance, ljus, skulptur, fotografi och projekt i det offentliga rummet. Hon bor och arbetar i New York och  Berlin och är Clinical Associate Professor vid New York University.