Idékonferens ”En svensk varje timme”

Jämlik svensk cancervård – fokus på kolorektal cancer

Kafferosteriet på Österlen den 20–21 september 2012: ett 20-tal personer bestående av läkare, patienter och patientföreträdare samlades för att diskutera, debattera och uppmärksamma betydelsen av ojämlik cancervård med fokus på kolorektal cancer. Syftet med mötet var att initiera pilotprojekt ämnade att öka kunskapen om hur ojämlikhet uppkommer och att vidta åtgärder för att motverka denna.