2016–2021

Studier av Forlandsøyane, Spetsbergen, en arktisk vildmark

LMK-stiftelsen är sedan 2016 fadder för det tvärvetenskapliga projektet The Field Station Naturae Observatio Martin's Eye. Projektets syfte är att på Forlandsøyane utanför Spetsbergens västkust etablera en automatiserad fältstation. Syftet är att möjliggöra vetenskapliga studier av flora, fauna, klimat och miljö på en plats som kan kategoriseras som en av jordens få orörda vildmarker. Denna unika miljö beskrevs redan 1758 av Linné-aposteln Anton Rolandsson Martin och tack vare fältstationen har omgivningarna nu löpande dokumenterats med tillträde för forskare, skolor och allmänhet under en så kallad Creative Commons-licens.

2019

Under 2019 var forskarna ute på två expeditioner med fartyget M/S Origo, i maj och september. Vid båda dessa tillfällen upptog aktiviteter vid projektets station på västkusten av Forlandsletta huvuddelen av tiden. Stationen har kameror för kontinuerlig avbildning av fauna, flora, isbildning, snötäcke och molnutveckling. En ljudanläggning registrerar ljud från djur och en meterologiutrustning mäter temperatur, luftfuktighet, vind och lufttryck. Stationen är uppbyggd så att den kräver väldigt lite underhåll och drivs av energi från bränsleceller och solpaneler. I slutet på sommaren stötte man på patrull i form av en isbjörn som, förmodligen av ren nyfikenhet, slog till den och rev ner två kameror. Utrustningen fortsatte dock att fungera (!) och under året insamlades mycket stora mängder observationsdata. I största möjliga utsträckning har alla observationsdata gjorts tillgängliga via The IK Foundations hemsida.

2020

2020 års expedition i maj utgjorde den sista delen av projektet vid Spetsbergen. Fältstationen demonterades, all data säkrades och platsen lämnades utan något synligt spår. Förutom den stora mängd data som nu är tillgänglig för forskningen ledde årets expedition också till att man för första gången kunde dokumentera Anton Rolandsson Martins seglats mellan Spetsbergen och Göteborg. Färden år 1758 ägde rum på valfångstfartyget Visser och den tekniska utrustningen på dagens M/S Origo kunde nu dokumentera den exakta rutten, kusten, vattnen, luftförhållanden, viltlivet och förändringar i biosfären.

Dokumentation

En kommande publikation beskriver projektet och dess historia, Spitsbergen Science Expeditions. Konstnären Måns Sjöberg har i akvareller tolkat omgivningar och arbetet i fält.

Bakgrund till projektet

1758 besökte Linné-aposteln Anton Rolandsson Martin en grupp mindre arktiska öar väster om Prins Karls Forland, västra Spetsbergen, Svalbard. Hans beskrivning av öarna var ett pionjärarbete avseende denna nordliga miljö. Som en del av projektägarens, The IK Foundation, globala projekt Bridge Builder Expeditions har dessa studier nu följts upp. I projektet nyttjas historisk kunskap och observationer av frontlinjekaraktär för att förstå skeenden som inrymmer dåtid, nutid och framtid. För vår förståelse av mänsklig inverkan på ekosystem, deras betydelse och utveckling är västkusten av Forlandslette en unik och värdefull miljö med sin orörda vildmark. Projektet bidrar till förståelse och respekt för vår planets ekologi samt behovet av att begränsa människans exploatering av dess resurser.

The IK Foundation / Field Station | Naturae Observatio | Martin’s Eye in collaboration with LMK-stiftelsen |