Studier av Forlandsøyane, Spetsbergen, en arktisk vildmark

LMK-stiftelsen är sedan 2016 fadder för projektet Field Station Naturae Observatio, Martin’s Eye, med syfte att vid Forlandsøyane Spetsbergens (Svalbard) västkust etablera en automatiserad fältstation för vetenskapliga studier av flora, fauna, klimat och miljö. Platsen är en av jordens få orörda vildmarker och kustområdet beskrevs redan 1758 av Linné-aposteln Anton Rolandsson Martin. Det är en unik miljö som löpande dokumenteras med tillträde för forskare, skolor och allmänhet under en s.k. Creative Commons-licens.

1758 besökte Linné-aposteln Anton Rolandsson Martin Midtøya, den största av en grupp mindre arktiska öar väster om Prins Karls Forland, västra Spetsbergen, Svalbard. Hans beskrivning av ön var ett pionjärarbete avseende denna nordliga miljö. Som en del av projektägarens, The IK Foundation, globala projekt Bridge Builder Expeditions följs nu dessa studier upp.

Projektet Martin’s Eye Naturae Observatio nyttjar historisk kunskap och observationer av frontlinjekaraktär för att förstå skeenden, som inrymmer dåtid, nutid och framtid. Öns och dess omgivningars flora, fauna, klimat och miljö dokumenteras löpande med bilder, ljud och mätningar av meteorologiska och andra kvantiteter. För vår förståelse av mänsklig inverkan på ekosystem, deras betydelse och utveckling är Midtøya en unikt värdefull miljö med sin i allt väsentligt orörda vildmark. Projektet är ett bidrag till förståelse och respekt för vår planets ekologi samt behovet av att begränsa människans exploatering av dess resurser.