2022–2023

Christianity & Nationalism

De senaste decennierna har kristen retorik, kristna symboler och narrativ kommit att användas alltmer av nationalistiska och populistiska rörelser i Europa och världen. Exemplen spänner från apokalyptiska metaforer som sprids av extremhögern till etablerade nationalistiska partier som refererar till kristendomen som Europas ryggrad. För att skapa eller förstärka en nationell identitet använder man sådan retorik om ett gemensamt kristet arv för att markera vem som hör till och vem som inte gör det.

Men frågan är mer komplex än så. Det inte endast tal om populistiska rörelser som ”kidnappar” religionen för att uppnå politiska vinster. Kristendomen själv innehåller en rad tankefigurer som passar väl in i den nationalistiska tanken. Det finns också en djup oenighet mellan kristna i frågan om nationalism och den europeiska identiteten. Som debatten på senare år har visat kan kristna symboler användas både till att motivera en liberal invandringspolitik och till att röra upp invandringsfientliga känslor och tankar.

Som en konsekvens av dessa komplexa politiska och kulturella processer har det på senare år vuxit fram ett gränsöverskridande forskningsfält som undersöker hur kristendom och nationalism hänger samman. Från 2021 har Centrum för teologi och religionsvetenskap och Institutionen för utbildningsvetenskap startat en ny forskningsplattform vid Lunds universitet där forskare från olika discipliner som arbetar tillsammans inom detta fält. Under åren 2022 och 2023 kommer stiftelsen att stödja en LMK Postdoktjänst för Linnea Jensdotter. Linnea kommer i ett projekt att analysera hur kristna värden används i konstruktioner av jämställdhet som en ”svensk värdering” i auktoritär populistisk och nationalistisk diskurs.