CanFaster – doktorandprogram om cancerforskning och entreprenörskap

CanFaster är ett doktorandprogram som spänner över tre olika fakulteter och fokuserar på att integrera sjukvård och industri med den akademiska doktorandutbildningen inom cancerområdet. De första doktoranderna antogs i februari 2018. Programmet har under åren lockat flera lovande internationella forskare med intresse för tillämpad medicinsk forskning inom onkologi och entreprenörskap till Lunds universitet.

Inom ramen för programmet erbjuds deltagarna utbildning inom det specifika forskningsområdet med kurser och seminarier som syftar till att ge en bred utbildning med de kliniska problemen i fokus. Doktoranderna får därutöver relevanta kunskaper i entreprenörskap med förhoppningen att detta inspirerar dem till att föra vetenskapliga fynd vidare till innovationer, för att gynna samhället i stort.

LMK-stiftelsen har här bidragit med en halv miljon kr för att ordna populärvetenskapliga seminarier samt att möjliggöra att deltagarna kan åka på tvärvetenskapliga kurser och seminarier utanför Lunds universitet för att bredda sin kompetens. Doktoranderna närmar sig nu sitt nästa karriärsteg och i november 2021 arrangerades en nätverksdag fokuserad på karriär inom området cancerforskning. Samtal hölls bland annat om hur Sverige kan agera för att behålla internationella talanger i landet.