2017–2020

Att förstå Nanokatalys

I detta gränsöverskridande projekt samlas kompetens från olika områden inom både kemi och fysik. Syftet är att närma sig full förståelse av nanokatalys.

Så här beskrivs projektet av universitetslektor Daniel Strand:

”Katalys är en förutsättning för det mesta vi tar för givet i samhället. Kemiska processer katalyserade av metaller behövs för framställning av mat, plast och läkemedel, men också för t.ex. avgasrening. I detta gränsöverskridande projekt samlas kompetens från olika områden inom både kemi och fysik med syftet att förstå kemiska processer baserade på katalytiska nanostrukturer. Genom att kombinera nanoteknikens förmåga att framställa formgivna strukturer med en mekanistisk förståelse av kemisk syntes, skapar vi en plattform för att utveckla och förstå helt nya typer av katalysatorer. En djup förståelse av nanokatalys kan förbättra många av dagens processer men är också en väg för att bidra till en lösning av många av framtidens problem som lagring av energi och framställning av nya material”.