2013

Framtidsspaning på avancerad hemsjukvård – Advanced Home Care 2025

Mot bakgrund av det faktum att den genomsnittliga livslängden ökar kommer vi att möta fler sjukdomar under livet. För att hantera denna ökade efterfrågan på vård och vårdplatser, är avancerad sjukvård i hemmet en bland flera nödvändiga lösningar i framtiden.

Med syfte att skapa en konkret diskussion om dessa frågor arrangerade LMK‑stiftelsen tillsammans med Life Science Foresight Institute och Lunds universitet ”Advanced Home Care 2025”, en konferens i form av en spännande framtidsspaning. Den 25 april 2013 träffades deltagare från sjukvården, näringslivet och politiken i Lunds Stadshall för att titta närmare på vad som redan görs, vad som väntar runt hörnet och vad som krävs för att det år 2025 fullt ut ska erbjudas avancerad sjukvård i hemmet som både sparar pengar och ger patienten bättre villkor och valmöjligheter.

Talare var bl a Alide L. Chase från det stora non-profit vårdföretaget Kaiser Permanente i USA, Mark Hackett från brittiska National Health Service och framtidstänkaren och hemsjukvårdsförespråkaren Eric Dishman från Intel, samt flera framträdande personer från den svenska sjukvården.