Idéforum för forskningens framtid

Vad händer när några av våra mest lovande unga forskare samlas i naturskön vildmark för att diskutera den unga akademins och den gränsöverskridande forskningens framtid? Anna Jonsson var en av deltagarna som fick uppleva detta på LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden 2016.

På fjället i Björkliden samlades i september 2016 tolv deltagare, från olika ämnen och discipliner från Lunds universitet, för att utbyta och utveckla idéer om forskningens såväl som akademins framtid.

– Trots att vi är många som gärna skulle vilja delta i gränsöverskridande samtal är det svårt att hitta tid hemma. Här, långt hemifrån, fick vi möjlighet att diskutera och reflektera i lugn och ro. Med utsikten över Lapporten och Torneträsk kom tankarna och idéerna till oss, berättar Anna Jonsson.

För LMK‑stiftelsen var Anna Jonsson ett naturligt val till årets idéforum. Till vardags är hon docent i företagsekonomi och lektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon forskar kring kunskapsöverföring och lärande i organisationer och i samhället, och har dessutom engagerat sig i frågor om hur vi kan utveckla morgondagens akademi.

Björklidenmötet 2016 – och att ta mötet med hem

Mötena i Björkliden mynnar varje år ut i ett manifest som överlämnas till universitetsstyrelsen. Årets deltagare tog sig an sitt manifest genom att börja med en analys av tidigare dokument.

– Vi insåg att vår grupp diskuterade ungefär samma saker som tidigare år. Därför valde vi i stället att fokusera på vad det kan bero på och framförallt hur dessa tankar och initiativ kan leva vidare. I Björkliden är det lätt att hitta energi och vilja att fortsätta samtalen och hålla kontakten. Men det verkar som det lätt ebbar ut när man kommer hem och vardagen kommer ikapp, säger Anna Jonsson.

För att ta med dynamiken och energin kring årets idéer från Björkliden till Lund, föreslog årets deltagare ett alumni-initiativ med LMK‑stiftelsen som arrangör. Nytt i gruppens manifest var också konkreta förslag för att utveckla Pufendorfinstitutets roll som plattform för kommunikation och möten över ämnesgränser.

Gränsöverskridande inspiration

I Björkliden får deltagarna möjligheter att knyta nya kontakter och tid att diskutera såväl frågor om morgondagens akademi som varandras forskning.

– Gränsöverskridande forskning och samtal väcker nya frågor, ger andra perspektiv och ofta går det att upptäcka synergieffekter. Genom att höra någon annan berätta om sin forskning, något som kanske ämnesmässigt ligger långt ifrån sin egen, får i alla fall jag nya idéer och tankar kopplat till min egen forskning. Kristina Borgström som är forskare vid psykologiska institutionen berättade till exempel om sin forskning kring barns lärande utifrån språket, vilket fick mig att reflektera över vad språket och ordförrådet har för betydelse för lärande i en organisation.

Kan du rekommendera andra att åka om de får chansen?

– Absolut, jag är tacksam att jag fick chans att vara med. Trots att vi gör väldigt olika saker märktes det att alla delar nyfikenheten för forskningen och samhället. Det gav energi att höra om varandras forskning och träffa kollegor som har en massa kloka idéer om vägen framåt. Det ger både ett lugn och en känsla av trygghet att känna att vi vill samma ungefär saker. Det blev tydligt att vi inte bara vill utvecklas oss själva i vår professionella roll, utan också delar uppfattningen om att vi vill vara med och utveckla och förbättra vårt universitet och förhoppningsvis också i förlängningen vårt samhälle.