LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden

Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden. Björkliden ligger nära Abisko i Kiruna kommun i norra Lappland. Dagarna har innehållit workshops och diskussioner med fokus på unga forskares karriärvägar relaterat till tvärvetenskaplig forskning.

Idéforum 2020 ställdes in och år 2021 hölls Idéforum på Pufendorfinstitutet i Lund.

Att vistas i ett vidsträckt landskap med vacker natur ger deltagarna en gemensam upplevelse och har under åren givit upphov till många intressanta diskussioner om den gränsöverskridande forskningens förutsättningar och möjligheter. Mötena leder alltid till nya spännande tankar och vid varje tillfälle skapas nya kontaktytor och band mellan både forskarna och de fakulteter de är knutna till.

År 2021 års upplaga innehöll också intressanta diskussioner och att band slöts mellan forskarna, även om promenaderna i stället skedde i den sensommarvackra Botaniska trädgården i Lund. Deltagarna fick möta Sture Forsén, initiativtagare till Pufendorfinstitutet m.m., i ett uppskattat intervjusamtal med Göran Bexell, Ordförande i LMK-stiftelsen m.m.

Arrangemanget genomfördes under ledning av representanter för LMK‑stiftelsen och Lunds universitet och i nära samarbete med Pufendorfinstitutet.


Deltagarna år 2021
Deltagarna år 2019

Spara