LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden

Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden. Björkliden ligger nära Abisko i Kiruna kommun i norra Lappland. Under fyra dagar hålls workshops och diskussioner med fokus på unga forskares karriärvägar relaterat till tvärvetenskaplig forskning.

Att vistas i denna oändligt vackra, unika vildmark ger deltagarna en gemensam upplevelse och har under åren givit upphov till många intressanta diskussioner om den gränsöverskridande forskningens förutsättningar och möjligheter. Mötena leder alltid till nya spännande tankar och vid varje tillfälle skapas nya kontaktytor och band mellan både forskarna och de fakulteter de arbetar vid.

Arrangemanget genomförs under ledning av representanter för LMK‑stiftelsen och Lunds universitet och i nära samarbete med Pufendorfinstitutet.

Deltagarna år 2018.

Spara