LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden

Sedan 2009 har stiftelsen årligen samlat ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden. Björkliden ligger nära Abisko i Kiruna kommun i norra Lappland. Dagarna har innehållit workshops och diskussioner med fokus på unga forskares karriärvägar relaterat till tvärvetenskaplig forskning.

Idéforum 2020 ställdes in och ersätts av årets Idéforum som genomförs 3-4 september 2021 i Lund. 

Att vistas i ett vidsträckt landskap med vacker natur ger deltagarna en gemensam upplevelse och har under åren givit upphov till många intressanta diskussioner om den gränsöverskridande forskningens förutsättningar och möjligheter. Mötena leder alltid till nya spännande tankar och vid varje tillfälle skapas nya kontaktytor och band mellan både forskarna och de fakulteter de är knutna till.

Arrangemanget genomförs under ledning av representanter för LMK‑stiftelsen och Lunds universitet och i nära samarbete med Pufendorfinstitutet.


Deltagarna år 2019.

Spara