Öppningar mot det numinösa: Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället

LMK-stiftelsen kommer under åren 2017-2020 vara med och finansiera detta spännande och i sann mening tvärvetenskapliga projekt om konst och religion. I projektet kommer företrädare för konstvetenskap, religionsvetenskap samt Skissernas Museum att medverka. Syftet är att filosofiskt och idéhistoriskt analysera släktskapet mellan två grundläggande mänskliga erfarenheter – den religiösa och den estetiska. Och detta inom ramen för dagens sekulära, mångkulturella samhälle.

Projektets utgångspunkt är den tidigromantiska filosofins tanke om att det finns en likhet mellan den andliga och estetiska upplevelsen – alltså att en stark religiös upplevelse kan liknas vid den upplevelse en människa kan få i mötet med ett konstverk. ”Öppningar mot det numinösa…” vill utveckla detta perspektiv och kasta nytt ljus över skärningspunkterna mellan andlighet och konst. Med hjälp av senare års forskningsresultat inom bland annat neurovetenskap, medicinsk humaniora och religionsfilosofi används ett flervetenskapligt angreppssätt för att förstå religionens och konstens beröringspunkter idag.

Projektet kommer att ledas av Jayne Svenungsson, Centrum för Teologi och Religionsvetenskap. Medverkar i projektet gör också Max Liljefors, Institutionen för kulturvetenskaper och Patrick Amsellem, Skissernas Museum m. fl.

Giorgione, La tempesta, Gallerie dell’Accademia, Venezia
Detalj från bakgrunden i Giorgione, Stormen (1508)

 

Våren 2018
Under projektets gång kommer åtskilliga event genomföras, varav flera är publika. Till exempel kan man den 7 maj stifta bekantskap med den japanska avantgardistiska dansformen butoh. Medverkar gör bland andra SU-EN, en internationellt verksam och prisbelönt koreograf, dansare och performance-artist. Vid evenemanget kan publiken uppleva butoh-dans och få en demonstration av butoh-metoder. Man har också möjlighet att ställa frågor och samtala med SU-EN. Eventet hålls vid Skissernas Museum i Lund.

Fotograf: Junichi Kakizaki