LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden

Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från samtliga fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden. Under fyra dagar hålls workshops och diskussioner med fokus på unga forskares karriärvägar relaterat till tvärvetenskaplig forskning.

 

lmk-bjorkliden-2

Att vistas i denna oändligt vackra, unika vildmark ger deltagarna en gemensam upplevelse och har under åren givit upphov till många intressanta diskussioner om den gränsöverskridande forskningens förutsättningar och möjligheter. Mötena leder alltid till nya spännande tankar och vid varje tillfälle skapas nya kontaktytor och band mellan både forskarna och de fakulteter de arbetar vid.

Arbetet sker under ledning av representanter för LMK‑stiftelsen och Lunds universitet och resulterar i ett dokument författat av deltagarna som lämnas vidare till universitetsstyrelsen.

Arrangemanget genomförs i nära samarbete med Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet.

lmk-bjorkliden-3

lmk-bjorkliden

Spara